Szukaj
Close this search box.

Eksploatacja chłodziw wodorozcieńczalnych

Dowiedz się więcej o naszym serwisie

Prawidłowa eksploatacja cieczy przemysłowych

Prawidłowa eksploatacja cieczy przemysłowych jest jednym z warunków koniecznych dla uzyskania efektywnego procesu produkcyjnego.
Wiele zakładów przemysłowych realizujących procesy obróbki skrawaniem wykorzystuje do tego celu chłodziwa wodorozcieńczalne, ponieważ łączą one w sobie dobre właściwości chłodzące wody i smarne oleju. Ich głównymi składnikami są woda i olej emulgujący oraz pakiety dodatków poprawiających smarność, dodatków przeciwpiennych, stabilizatorów emulsji, inhibitorów korozji, biocydów, barwników i innych w zależności od przeznaczenia emulsji.
Większość przedsiębiorców stosujących chłodziwa boryka się z problemami, do których najczęściej należą: obniżenie trwałości emulsji, korozja, utrata właściwości smarnych, problemy
z narzędziami, nieprzyjemny zapach po kilkudniowym przestoju, problemy ze skórą rąk, jak również alergie układu oddechowego operatorów obrabiarek.
Przyczyny tych problemów mogą być różne: od złej jakości stosowanej wody, poprzez niewystarczające przygotowanie układu do wymiany, a skończywszy na nieodpowiedniej pielęgnacji układu podczas eksploatacji, czy też niewłaściwym doborze środka. Niezależnie od przyczyny, rozwiązanie problemów zawsze sprowadza się do wypompowania emulsji z układu
i ponownego zalania go nowym środkiem. Wszystko to generuje oczywiście dodatkowe koszty w postaci strat w produkcji, nadgodzin, utylizacji, dodatkowego zużycia koncentratu, dodatkowych kosztów narzędzi, absencji chorobowej pracowników, a w skrajnych przypadkach koszty remontu maszyn. Aby uniknąć tych strat wystarczy przestrzegać kilku opisanych poniżej wskazówek, lub skorzystać z firmy świadczącej w tym zakresie usługę outsourcingu.

Dobór odpowiedniej emulsji

W procesie doboru odpowiedniego chłodziwa najlepiej posłużyć się wsparciem specjalistów. Należy przy tym pamiętać, że nie zawsze nasze interesy idą w parze z interesami producentów środków smarnych, a najtańszy w zakupie produkt wcale nie musi okazać się wyborem najbardziej ekonomicznym i odpowiednio dopasowanym do naszych potrzeb. Warto jest więc skorzystać z pomocy niezależnego specjalisty, niepowiązanego z żadnym z producentów środków smarnych. W fazie doboru dobrze jest mieć alternatywę od min. dwóch różnych producentów. Produkt nie powinien być dobrany jako odpowiednik obecnie stosowanego środka, ponieważ nie rozwiąże on dotychczasowych problemów. Chłodziwo powinno być dobrane z uwzględnieniem wielu indywidualnych wymagań
i oczekiwań. Ważne jest również, aby w proces ten zaangażowana była ze strony Przedsiębiorstwa osoba znająca dotychczasowe problemy i specyfikację obróbki, gdyż bez szczegółowej wiedzy
o warunkach pracy, nie można efektywnie dobrać odpowiedniego środka.

Przygotowanie układów

Jednym z najbardziej istotnych elementów związanych z używaniem chłodziw wodorozcieńczalnych jest przygotowanie układów obrabiarek do wymiany. W tym celu należy przeprowadzić odkażanie i mycie układu (zbiornik oraz instalację). Zapobiega to skażeniu mikroorganizmami rozwijającymi się w poprzednio używanym chłodziwie oraz pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji między wymianami.
W celu odkażenia układu używa się środków dezynfekująco-myjących, które dodaje się do skażonego chłodziwa. W przypadku bardzo dużych zakażeń proces odkażania można jeszcze wspomóc dodatkową dawką środków bakteriobójczych i grzybobójczych. Mycie zbiorników i przestrzeni roboczej powinno być realizowane za pomocą myjki ciśnieniowej, gorącą wodą
z dodatkiem środka myjącego. Jeśli istnieje potrzeba usunięcia zlegającej w instalacji układu obrabiarki pozostałości emulsji, układ można w tym celu przepłukać 2-3% roztworem świeżej emulsji.
Przygotowanie układów obrabiarek do wymiany i sama wymiana najczęściej przeprowadzane są w przedsiębiorstwach „własnymi siłami”. Z uwagi na fundamentalne znaczenie tego procesu warto jest zlecić taką usługę wyspecjalizowanej firmie, która dysponuje odpowiednią infrastrukturą i ma doświadczenie w wykonywaniu tego typu zadań. Daje to gwarancję profesjonalnego przygotowania układu do zalania nowym środkiem.

Przygotowanie i pielęgnacja emulsji

Przygotowywanie chłodziwa do zalania układu powinno odbywać się z zastosowaniem mieszalnika emulsji. Ułatwi to proces przygotowania roztworu o zdefiniowanym jednorodnym  stężeniu oraz pozwoli na zachowanie właściwości użytkowych cieczy w całej jej objętości.  Jakość wody użytej do przygotowania emulsji, jako jeden z aspektów mających wpływ na jej jakość i trwałość, powinna być uwzględniona na etapie doboru środka chłodząco- smarującego.
Właściwa pielęgnacja emulsji podczas jej eksploatacji znacznie wydłuża jej okres żywotności. Systematyczne uzupełnianie ubytków emulsji za pomocą mieszalnika pozwala na odświeżenie cieczy roboczej i uzupełnienie poziomu ulegających wynoszeniu dodatków.  Nie należy przy tym zapominać o utrzymywaniu właściwego stężenia chłodziwa. Ważnym czynnikiem jest również utrzymywanie obrabiarek w odpowiedniej czystości.
W trakcie eksploatacji emulsji nie należy zapominać również o cyklicznej kontroli innych podstawowych parametrów takich jak poziom pH czy też poziom skażenia biologicznego.
Do pomiaru pH wystarczą zwykle  papierki wskaźnikowe czy najprostszy pH-metr, natomiast do określenia poziomu skażenia biologicznego najprościej jest użyć dostępnych na rynku testów bakteryjnych tzw. dip- slide.
W bardziej rozbudowanych układach centralnych monitoringowi będzie podlegał również szereg innych parametrów. Wymaga to jednak użycia specjalistycznego sprzętu pomiarowego.
Częstotliwość badania podstawowych parametrów chłodziw wodorozcieńczalnych zależy od indywidulanych uwarunkowań poszczególnych zakładów produkcyjnych. Dobrą praktyką jest monitorowanie stężenia przynajmniej raz na dobę i kontrolę pH oraz aktywności mikrobiologicznej raz w tygodniu. Do dobrych praktyk należy również zapewnienie cyrkulacji chłodziwa podczas dłuższych przestojów, ponieważ niepracujące chłodziwo jest doskonałym środowiskiem dla rozwoju bakterii
i grzybów.
Stosowanie dodatków do chłodziw, środków przeciwpiennych, biocydów, środków grzybobójczych należy przeprowadzać w odpowiedniej ilości i zgodnie z zaleceniami. Decyzje takie każdorazowo powinny być konsultowane ze specjalistami. Urządzenia filtracyjne stosowane przy obrabiarkach nie są w stanie skutecznie wyłapać krążących w emulsji i zalegających w zakamarkach zbiorników zanieczyszczeń. Nawet najlepiej pielęgnowane chłodziwa z czasem ulegają zanieczyszczeniu wiórami, pyłem z obróbki, olejami obcymi, czy też zanieczyszczeniami z powietrza. Nawarstwianie się tych zanieczyszczeń często prowadzi do wzrostu aktywności mikrobiologicznej i w efekcie wymiany chłodziwa na nowe.
Można tego uniknąć stosując dodatkowe metody i urządzenia regenerujące chłodziwo. Zastosowanie w odpowiednim czasie eksploatacji chłodziwa specjalnego agregatu filtracyjnego
w połączeniu z mechanicznym usunięciem zanieczyszczeń oraz naświetlaniem światłem UV emulsji, może nawet kilkukrotnie wydłużyć jej czas eksploatacji. Okres ten jest uzależniony od jakości używanego koncentratu oraz od specyfiki obróbki. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli zaoszczędzić na kosztach zakupu koncentratu oraz na kosztach utylizacji odpadów. Obecnie na rynku jest dostępna coraz większa gama urządzeń tego typu, jednak z uwagi na duże koszty zakupu ich użycie w przypadku małych i średnich zakładów może być nieopłacalne.

Jeśli nie chcemy kupować tego typu urządzeń, możemy zlecić taką usługę regeneracji firmie zewnętrznej, która nie tylko przywiezie opisany powyżej sprzęt, ale również przy pomocy swoich techników w fachowy sposób wykona za nas wszystkie te czynności.
Umiejętnie prowadzona gospodarka chłodziwami, ich odpowiedni dobór, profesjonalne przygotowanie układów do wymiany, stały monitoring podczas eksploatacji oraz prawidłowa pielęgnacja pomogą Państwu oszczędzić pieniądze oraz mogą się stać istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej.

Contact

Nous serons heureux de répondre à vos demandes concernant nos offres marchés, solutions ou services. Pour nous aider à mieux vous répondre, merci de préciser votre besoin  : devis, projet, services, demande de contact ou autre.