Nasze Rozwiązania

Zarządzanie projektem

Sukces Państwa projektów przemysłowych jest dla nas priorytetem

Zarządzanie projektem jest wpisane w DNA naszej firmy. Oparte jest na podejściu Zaprojektuj i wybuduj, co pozwala nam zoptymalizować ogólny czas trwania projektu, zapewniając jednocześnie wydajność instalacji dla naszego Klienta.

Nasze zespoły posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy nad najbardziej złożonymi projektami i przy zachowaniu najbardziej rygorystycznych ograniczeń.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu przy najbardziej złożonych projektach i przy najsurowszych ograniczeniach wdrożyliśmy procedury, metody i narzędzia wspierające Klientów na różnych rynkach.

A ponieważ każdy projekt jest wyjątkowy, możemy wykorzystać zgromadzoną wiedzę, aby dostosować nasze metody i narzędzia do specyfiki procesów danego projektu, by spełnić wymagania dotyczące wydajności, budżetu i terminów. W zależności od Państwa branży odpowiedni eksperci odpowiedzą na Państwa problemy i wyzwania. Zarządzamy projektami dla przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego, kosmetycznego, spożywczego, chemicznego, energetycznego, szklarskiego, hutniczego i wielu innych.

Nasza oferta

Zarządzamy Państwa projektami od fazy projektowej i studium wykonalności aż do uruchomienia i utrzymania

Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu w rozwiązaniach procesowych oraz wiedzy technicznej i umiejętnościom naszych pracowników udało nam się opracować zestaw praktycznych dokumentów i narządzi do zarządzania projektami przemysłowymi:

Boccard Project Management System (BPMS).​ Zawarliśmy w nim nie tylko nasze doświadczenie, ale także informacje zwrotne, jakie otrzymywaliśmy od naszych Klientów na przestrzeni lat System ten jest całkowicie kompatybilny z ISO i zapewnia wykonanie projektu z najwyższą dbałością o jakość.

Stosując BPMS dostarczamy naszym Klientom efektywne rozwiązania procesowe „pod klucz”, zgodnie z wymaganiami budżetowymi i harmonogramem: „Bezpiecznie, na czas, zgodnie ze specyfikacją i budżetem”. Projektujemy zrównoważone, wydajne i skalowalne zakłady przemysłowe, jednocześnie dbając o środowisko naturalne.

Zastosowane przez nas rozwiązania technologiczne ograniczają zużycie mediów w tym wody poprzez optymalizację procesów, emisję do atmosfery oraz ilość odpadów. Dostosowujemy się do różnych sytuacji: zarządzanie bezpośrednio z klientem zgodnie z jego procedurami lub naszymi, we współpracy z inżynierami i kierownikami projektów lub w trybie współpracy pilotażowej z firmami partnerskimi.

NASZE USŁUGI

Dedykowany kierownik projektu prowadzi Państwa projekt od fazy koncepcyjnej poprzez produkcję, aż po uruchomienie. ​

Zyskują Państwo jedną osobę do kontaktu, która odpowie na wszystkie Państwa pytania związane z projektem i zapewni koordynację pracy wszystkich zespołów.

Ma on pełne uprawnienia i ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie fazy projektu. Organizuje także wszystkie spotkania robocze i informuje Państwa o postępach projektu. Koordynuje on pracę wszystkich wewnętrznych lub zewnętrznych zespołów operacyjnych (mechanicznych, elektrycznych, automatyzacji, montażowych, cyfrowych itp.), jednocześnie angażując pracowników w podejmowanie decyzji.

W ramach zarządzania projektem oferujemy:

  • Profesjonalną i kompleksową obsługę podczas trwania projektu
  • Innowacyjne podejście do rozwiązań​
  • Stały nadzór i analizę harmonogramu​
  • Codzienne raporty i aktualizację harmonogramu ​
Ciągłą weryfikację wymagań Klienta​

Dlaczego my?

Dlaczego warto powierzyć projekt właśnie nam?

  • Pracując z doświadczonymi ekspertami z Boccard Kates zyskują Państwo pewność, że:
  • projekt zostanie wykonany zgodnie z Państwa oczekiwaniami​
  • projekt zostanie zrealizowany w zakładanym terminie
  • koszty dodatkowe zostaną ograniczone do minimum
  • Państwa projekt zostanie wykonany z należytą starannością z zachowaniem wysokich standardów jakościowych, środowiskowych, BHP oraz będzie zgodny z wymaganiami prawnymi

Poznaj nasze rozwiązania
Dostosowane do rynku i branży

Żywność
Dodatki i Składniki

Żywność
Dodatki i Składniki

Poznaj

Browarnictwo
Ekstrakcja Zbóż

Browarnictwo
Ekstrakcja Zbóż

Poznaj

Kosemtyki
Higiena

Kosmetyki
Higiena

Poznaj

Farmacja i Biotechnologia

Farmacja i Biotechnologia

Poznaj

Energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa

Poznaj

Petrochemia
Gaz

Petrochemia
Gaz

Poznaj

Przemysł szklarski
Hutnictwo

Przemysł szklarski
Hutnictwo

Poznaj

Planujesz projekt?

Nasi Klienci
Zaufali nam

Contact

Nous serons heureux de répondre à vos demandes concernant nos offres marchés, solutions ou services. Pour nous aider à mieux vous répondre, merci de préciser votre besoin  : devis, projet, services, demande de contact ou autre.