Nasze DNA

Społeczna Odpowiedzialność

NASZE ZAANGAŻOWANIE CSR

Gwarantujemy równe szanse rozwoju i dbamy o przyszłe pokolenia

KOLEJNE 100 LAT

W 2018 roku z wielką dumą świętowaliśmy „Nasze pierwsze 100 lat”, symbol wytrwałej podróży poprzednich generacji rodziny Boccard. Rok 2019 otwiera nową drogę do „Naszych następnych 100 lat”, stawiając jednocześnie ważne pytania o naszą rolę w globalnym rozwoju i naszą odpowiedzialność za przyszłe pokolenia.

Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas ciąży postanowiliśmy zjednoczyć naszych pracowników, klientów, partnerów i dostawców wokół wspólnego celu, jakim jest zagwarantowanie równych szans obecnym i następnym pokoleniom. Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy ten cel osiągnąć. Nasze zaangażowanie ma charakter społeczny, solidarnościowy, środowiskowy i etyczny. Wspólny, zrównoważony rozwój jest naszym priorytetem. Zrozum kurs, zidentyfikuj problemy, zachęcaj do inicjatyw i świętuj je, a także zawsze rzucaj sobie nowe wyzwania w zakresie ulepszeń, aby wspólnie się rozwijać.

NASZE 4 ZOBOWIĄZANIA

Safety first

SAFETY FIRST Rozwijanie i promowanie kultury pracy sprzyjającej osiągnięciu naszych celów BHP.
W 2019 r. 93% naszych projektów zakończyło się bez żadnego wypadku powodującego przerwę w pracy.

KAPITAŁ LUDZKI

Rozwijanie autonomii naszych pracowników, promowanie inicjatywy i wspieranie rozwoju kariery.

Wskaźnik równości płci
W 2020 r. (okres referencyjny od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.) uzyskaliśmy wynik 71 na poziomie globalnym.

ŻYCIE W ZGODZIE Z NASZYMI WARTOŚCIAMI

Zjednoczenie naszych pracowników wokół 7 wartości, które są podstawą i wyznacznikiem naszej działalności i przekucie ich na realnie działania.

Jednym z przykładów podejmowania działań w zgodzie z naszymi wartościami jest budowa stawu, którą nasi pracownicy z francuskiego oddziału przeprowadzili wspólnie z France Nature Environnement.

RÓWNOŚĆ SZANS

Wspieranie młodych ludzi, aby dać wszystkim takie same szanse rozwoju społecznego.

53 pary studentów/sponsorów
od powstania w 2017

Solidarnościowe

Wspieranie młodych ludzi, aby dać wszystkim takie same szanse rozwoju społecznego.

Wspieraj inicjatywy i działania solidarnościowe zgodne z naszymi wartościami i ukierunkowane na edukację i zdrowie

TRANSPORT, ODPADY, ZUŻYCIE ENERGII

Zmniejszenie emisji CO2, poprawa naszej wydajności energetycznej i wdrożenie skutecznego systemu sortowania i recyklingu odpadów.

29,3 MWh oszczędności energii dzięki recyklingowi odpadów. Odpowiada to rocznemu zużyciu energii przez 3 mieszkańców.

Green it

Zmniejszenie naszego cyfrowego ślad poprzez:
wybór odpowiedzialnych dostawców usług IT podnoszenie
świadomości pracowników na temat praktyk „Zielonego IT” korzystanie z cyfrowych narzędzi współpracy

KARTA DOBREGO POSTĘPOWANIA

W ramach odpowiedzialnego i etycznego biznesu sformalizowaliśmy nasze zobowiązania wdrażając nasz Kodeks Etycznego Postępowania.

Edukujemy naszych pracowników w 3 aspektach: odpowiedzialne zakupy, zgłaszanie nadużyć oraz przyjmowanie prezentów i zaproszeń.

ECOVADIS & GLOBAL COMPACT ONZ

Przystąpiliśmy do Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych, zobowiązując się tym samym do przestrzegania i promowania dziesięciu zasad dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie praw człowieka, ochrony środowiska i dobrego zarządzania.

W 2020 roku otrzymaliśmy srebrny medal za wyniki EcoVadis CSR (Corporate Social Responsibility).

Planują Państwo projekt?

NASI KLIENCI
Zaufali nam

Contact

Nous serons heureux de répondre à vos demandes concernant nos offres marchés, solutions ou services. Pour nous aider à mieux vous répondre, merci de préciser votre besoin  : devis, projet, services, demande de contact ou autre.