NASZE ROZWIĄZANIA

Inżynieria utrzymania ruchu

Utrzymanie instalacji planujemy już na etapie ich projektowania

Zapewniamy utrzymanie ruchu Państwa instalacji na najwyższym możliwym poziomie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Nasze działania mają na celu optymalizację całkowitego kosztu posiadania (TCO) instalacji oraz urządzeń, od fazy projektowania aż po demontaż. W tym celu stworzyliśmy wyspecjalizowany dział dedykowany usługom serwisowym, który zajmuje się wszelkimi naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi, jak również dokonuje audytów i przeglądów.

Chcąc zapewnić długie życie Państwa instalacjom i urządzeniom nie ograniczamy się jedynie do myślenia o ich naprawie czy też do monitorowania ewentualnych awarii, ale już na etapie projektowania staramy się wprowadzić rozwiązania ułatwiające modernizacje i utrzymanie Państwa obiektów.

Nasza oferta

Nasze rozwiązania dla dłuższego funkcjonowania Państwa obiektów Nasza oferta jest dostosowania do etapu Państwa inwestycji. W zależności od tego, czy chodzi o istniejące instalacje, czy dopiero planowane, nasze podejście jest inne.

W przypadku istniejących instalacji skupiamy się na analizie obecnych planów utrzymania ruchu i ich optymalizacji, przeprowadzamy audyty i przeglądy okresowo-kontrolne, na podstawie których wdrażamy odpowiednie działania mające poprawić wydajność Państwa obiektów.

W przypadku nowego zakładu: planujemy utrzymanie i modernizację obiektów już na etapie ich projektowania, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić ich dłuższą żywotność i optymalną produktywność w czasie.

 • Oferujemy: audyty, usługi prewencyjnego utrzymania ruchu, analizę danych
 • Cyfrowe narzędzia wspierajace utrzymanie ruchu (BocPredict)
 • Szczegółowe raporty

Nasze usługi

Naszym celem jest poprawa kontroli Państwa procesów i zwiększenie niezawodności Państwa instalacji

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zmierzającym ku usprawnieniu funkcjonowania Państwa obiektów, oferujemy usługę audytu utrzymania ruchu instalacji i urządzeń. W naszym dziale serwisu pracują profesjonaliści, którzy zdiagnozują i przedstawią szczegółowy raport obejmujący stan instalacji, identyfikację zagrożeń oraz przedstawią plan strategii utrzymania ruchu uwzględniający specyfikę Państwa procesów produkcyjnych.

 • W naszej pracy wykorzystujemy narzędzia pozwalające dokonać analizy trybu i skutków awarii (FMEA).

 • Tworząc dla Państwa plany utrzymania ruchu, opieramy się o doświadczenia z podobnymi produktami i procesami. Pomagamy wdrożyć automatyczne narzędzia do zbierania i analizy danych, które pomagają we wczesnym wykrywaniu uszkodzeń i ograniczają przestoje. Oferowane przez nas rozwiązania pozwolą wydłużyć średni czas między awariami (MTBF) i obniżyć koszty utrzymania.

 • Zapewniamy długookresową i bezawaryjną pracę Państwa urządzeń i instalacji. Oferujemy Państwu usługi serwisowe w zakresie:

 • Mechanicznym: przeglądy, naprawy, modernizacje

 • Automatycznym: identyfikacja usterek, wymiana podzespołów, modernizacje

 • Informatycznym: interwencje dotyczące oprogramowania do nadzoru, baz danych, fizycznych komputerów i wirtualnych maszyn

 • Prewencyjnym: aktywnie dbamy o sprzęt produkcyjny. Dzięki odpowiedniej konserwacji minimalizujemy ryzyko przestojów, a nawet przewidujmy awarie przed ich wystąpieniem

 • Gospodarki smarowniczej: kompleksowy serwis gospodarki środkami smarnymi, od audytu przez diagnostykę i monitoring olejów aż po dobór i zakup odpowiednich środków smarnych (więcej na stronie dedykowanej gospodarce smarowniczej)

Dlaczego my?

Dlaczego warto powierzyć utrzymanie ruchu właśnie nam?

 • Naszym celem jest udzielanie Państwu wsparcia w celu zapewnienia bezawaryjnego działania Państwa zakładu.

 • Własne, cyfrowe rozwiązania dla prewencyjnego utrzymania ruchu

 • Znajomość procesów i wyposażenia zakładów produkcyjnych ze wszystkich gałęzi przemysłu

 • Wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług serwisowych

 • Mobilny serwis

 • Krótki czas reakcji na zgłoszenie

 • Własna metodologia i zasoby

 • Dostosowanie się do wymogów Klienta

Poznaj nasze rozwiązania
Dostosowane do rynku i branży

Żywność
Dodatki i składniki

Żywność
Dodatki i składniki

Odkryj

Browarnictwo
Ekstrakcja zbóż

Browarnictwo
Ekstrakcja zbóż

Odkryj

Kosmetyka
Higiena

Kosmetyka
Higiena

Odkryj

Farmacja Biotechnologia

Farmacja Biotechnologia

Odkryj

Energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa

Odkryj

Petrochemia
Gaz

Petrochemia
Gaz

Odkryj

Przemysł szklarski
hutnictwo

Przemysł szklarski
hutnictwo

Odkryj

Planujesz projekt?

Nasi Klienci
Zaufali nam

Contact

Nous serons heureux de répondre à vos demandes concernant nos offres marchés, solutions ou services. Pour nous aider à mieux vous répondre, merci de préciser votre besoin  : devis, projet, services, demande de contact ou autre.