Szukaj
Close this search box.

RYNKI

Przemysł chemiczny

Wydajne i bezpieczne instalacje i urządzenia dla przemysłu chemicznego

Projektując rozwiązania dla zakładów chemicznych kładziemy nacisk na bezpieczeństwo – zarówno ludzi, jak i samej instalacji.

Budowa innowacyjnych i bezpiecznych instalacji dla przemysłu chemicznego to nasza specjalność. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z trudnymi i niebezpiecznymi substancjami, takimi jak substancje wybuchowe, żrące, kleiste czy też gęste. Świadczymy pomoc na każdym etapie – od fazy projektowania, poprzez realizację, aż po uruchomienie. Pracujemy zarówno na projektach własnych, jak i dostarczonych przez Klienta.

Modułowe instalacje procesowe (skidy), pojedyncze zbiorniki magazynowe i procesowe, automatyzacja instalacji technologicznych czy też kompleksowe instalacje procesowe „pod klucz” – to tylko przykładowe projekty, które są w zasięgu możliwości naszych specjalistów.

Państwa wyzwania

Efektywna i bezpieczna produkcja o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko

Przemysł chemiczny to jeden z największych i strategicznych sektorów przemysłu, a ponadto bardzo zróżnicowany.

Charakterystyczna dla przemysłu chemicznego jest także duża konkurencyjność oraz – szczególnie na gruncie europejskim – konieczność dostosowania do coraz bardziej zaostrzającej się polityki klimatycznej. Nic więc dziwnego, że branża chemiczna, dążąc do sprostania współczesnym wyzwaniom gospodarczym i środowiskowym, przeznacza na swój rozwój ogromne nakłady inwestycyjne.

Głównymi trendami w rozwoju rynku chemicznego są: dostosowanie procesów technologicznych do regulacji środowiskowych, zmniejszenie oddziaływania na środowisko, modernizacje nastawione na zwiększenie efektywności wykorzystywania surowców i zasobów naturalnych, podniesienie efektywności pracy zakładów przemysłowych oraz zmniejszenie poziomu awaryjności. Ponadto dużą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa zarządzania chemikaliami oraz bezpieczeństwa pracowników.

Oferowane przez nas rozwiązania wykonane są zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, obowiązującymi przepisami prawa oraz dyrektywami europejskimi.

Nasze rozwiązania

Zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego i procesowego


W projektowanych i tworzonych przez nas instalacjach oraz urządzeniach procesowych szczególną wagę przywiązujemy do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. Wszystkie nasze projekty wykonywane są zgodnie z obowiązującymi dyrektywami (m.in. z dyrektywą PED i ATEX). Z racji tego, że bezpieczeństwo stanowi dla nas priorytet, każdy projekt rozpoczynamy od analizy ryzyka.

Zaprojektowane przez nas instalacje oraz urządzenia są bezpieczne dla człowieka i środowiska, a także dostosowane do potrzeb i wymagań Klienta. Precyzyjnie dobieramy technologię, armaturę i urządzenia, które najlepiej zoptymalizują procesy produkcyjne i procesowe w Państwa firmie. Wdrażając nowe i innowacyjne technologie staramy się zapewnić nie tylko optymalne, ale i energooszczędne rozwiązania.

Posiadamy szereg własnych rozwiązań wspierających optymalizację i modernizację produkcji. Wśród nich jest chociażby BocPredict, pozwalający na zdalne utrzymanie ruchu oraz TrackAdvance, służący do optymalizacji procesów.

Projektujemy zgodnie z przepisami krajowymi i wytycznymi zakładowymi. Nasze projekty są szyte na miarę możliwości i oczekiwań Klienta.

zarządzanie projektem

Zadbamy o efektywne i bezpieczne wykonanie Państwa projektu, dzięki naszemu doświadczeniu w różnych zakładach chemicznych

Niezależnie od rozmiarów Państwa projektu, oferujemy takie same standardy zarządzania projektem. Nie ma znaczenia, czy zlecenie dotyczy zbiornika, mieszalnika, systemu automatyki czy kompletnej instalacji procesowej – dedykowany kierownik projektu będzie miał nadzór nad wszystkim od fazy koncepcyjnej, przez produkcję, aż po uruchomienie. To kierownik będzie jedyną osobą do kontaktu, która chętnie odpowie na wszelkie Państwa pytania związane z projektem. Zajmie się on także koordynacją pracy wszystkich zespołów. Kierownik wyposażony jest w wiedzę techniczną, która ułatwia mu opracowanie realistycznego plan działania, czyli planu dostosowanego do ograniczeń budżetowych i terminowych. Plan ten będzie obejmował całość oferowanych przez nas usług.

Zarówno kierownik, jak i zespół wykonujący prace w Państwa obiekcie, mają doświadczenie w realizacji projektów w zakładach chemicznych i w pracy z różnymi substancjami chemicznymi. Doskonale znamy zasady bezpieczeństwa i wewnętrzne przepisy obowiązujące w tego typu zakładach, przez co będziemy w stanie skutecznie zadbać o bezpieczeństwo własne i podwykonawców. Zadbamy nie tylko o nową instalację, ale także o istniejącą infrastrukturę.

Zastosowane procedury pozwalają nam zagwarantować responsywne zarządzanie projektami zgodnie z naszym systemem jakości.

NASZE USŁUGI

Zapewniamy wsparcie przez cały okres eksploatacji instalacji

Czy to bezpośrednio na miejscu, czy zdalnie, zapewniamy, że instalacje są utrzymywane w najwyższej wydajności przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.

Nasze osiągnięcia

Dla przemysłu chemicznego

Rozwój technologii pozyskiwania wodoru

Obserwujemy rosnący trend w kierunku rozwoju technologii wodoru, a także wzrost zainteresowania alternatywnymi rozwiązaniami, co prowadzi do pogłębiania debaty nad kwestią importu versus wykorzystania rozwiązań krajowych.

Odkryj
Dołącz do Boccard na targach ACHEMA 2024

ACHEMA 2024

Targi ACHEMA to wydarzenie, które przyciąga uwagę profesjonalistów, przedsiębiorców i innowatorów z sektorów chemicznego, farmaceutycznego i przemysłowego.

Odkryj

Planują Państwo projekt?

NASI KLIENCI
Zaufali nam

Contact

Nous serons heureux de répondre à vos demandes concernant nos offres marchés, solutions ou services. Pour nous aider à mieux vous répondre, merci de préciser votre besoin  : devis, projet, services, demande de contact ou autre.