RYNKI

Energetyka jądrowa

Ponad 50 lat doświadczenia w branży jądrowej

Boccard Kates jest częścią globalnej grupy Boccard, która ma bogate doświadczenie w budowie i utrzymaniu elektrowni jądrowych, szczególnie na rynku francuskim. Boccard uczestniczył w budowie ponad 44 reaktorów jądrowych, tym samym aktywnie przyczyniając się do powstania francuskiej elektrowni atomowej. Stał się w ten sposób głównym lokalnym i międzynarodowym graczem w branży jądrowej i utrzymuje tę pozycję od przeszło 50 lat.
Zespoły Boccard towarzyszą Państwu w całym cyklu eksploatowania Państwa obiektów jądrowych. Posiadają wszystkie wymagane uprawnienia i kompetencje, by wesprzeć Państwa w budowie nowych obiektów oraz służymy fachową pomocą w zakresie modernizacji lub utrzymania eksploatowanych już elektrowni, aż do ich demontażu/rozbiórki i utylizacji odpadów.
Inżynierowie z Boccard Kates biorą aktywny udział w projektach prowadzonych przez francuski oddział Boccard, zdobywając w ten sposób cenną wiedzę i doświadczenie w budowie i utrzymaniu elektrowni atomowych. Przeprowadzajmy konserwację zapobiegawczą w działających elektrowniach jądrowych i prace likwidacyjne w obiektach pod koniec ich eksploatacji. Wreszcie, jesteśmy również zaangażowani w cykl paliwowy, w tym przetwarzanie odpadów.

Państwa wyzwania

Zwiększenie ilości czystej i niezawodnej energii

Energia jądrowa jest ważnym źródłem energii bezemisyjnej na świecie, zdolnym sprostać rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na energię i wyzwaniom związanym z ochroną środowiska.

Ten specyficzny sektor wymaga zagwarantowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, wydłużenia okresu eksploatacji istniejących reaktorów i rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów radioaktywnych.

Dzięki naszemu historycznemu doświadczeniu i skupieniu się na bezpieczeństwie jądrowym, jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie graczom w sektorze jądrowym.

Państwa wyzwania

Zróżnicowane w zależności od etapu życia elektrowni

Oferujemy, oparte na naszej wiedzy, innowacyjne rozwiązania dla zakładów produkujących energię elektryczną, zakładów badawczych, a także zakładów przetwarzania odpadów jądrowych: inżynieria, produkcja, budowa i utrzymanie sieci dystrybucyjnych w cywilnych instalacjach jądrowych. Długoletnie doświadczenie w sektorze jądrowym, różnorodna wiedza techniczna i kompetencje w zakresie zarządzania złożonymi projektami pozwalają nam w pełni zrozumieć specyfikę branży jądrowej i jej przepisów oraz budować partnerskie relacje z naszymi Klientami. Jesteśmy w stanie zaoferować usługi projektowo-budowlane EPC, od inżynierii po uruchomienie i utrzymanie ruchu.

Elektrownie - budowa od podstaw

Budowa nowych elektrowni jądrowych

Modernizacje

Modernizacja istniejących obiektów

utrzymanie ruchu

Prewencyjne utrzymanie ruchu elektrowniach jądrowych

Demontaż

Rozbiórka wycofanych z eksploatacji instalacji jądrowych

gospodarka odpadami

Jednostki wzbogacania paliwa
Sieci gazowe lub płynne

specjalistyczne maszyny

OPTIM

Nasze rozwiązania

Wieloletnie doświadczenie EPC

Od 1972 roku wspieramy naszych partnerów z branży jądrowej przez cały przemysłowy cykl życia ich obiektów. Nasze historyczne doświadczenie w sektorze jądrowym, nasza wszechstronna wiedza techniczna i zarządzanie złożonymi projektami opierają się na całkowitym opanowaniu specyfiki jądrowej i jej przepisów oraz na długoterminowych relacjach z naszymi Klientami-Partnerami. Oferujemy usługi projektowo-budowlane EPC: od inżynierii po rozruch i konserwację.

Kultura bezpieczeństwa jądrowego oparta na odniesieniach historycznych i opanowaniu wymagań przemysłu jądrowego

Będąc aktywnym i ważnym graczem w branży światowej energii jądrowej, znacznie przyczyniliśmy się do wybudowania francuskiej elektrowni jądrowej (44 reaktory z 58) oraz 4 bloków w Chinach. Obecnie pracujemy nad centralami FA3 (Flamanville, Francja) i HPC (Hinkley Point, Wielka Brytania). Jesteśmy również jednym z ważniejszych graczy przy budowie reaktora badawczego Julesa Horowitza w Cadarache (Francja).

W ramach Boccard stworzyliśmy wyspecjalizowaną jednostkę – Centrum Doskonałości Atomowej we Francji, które integruje całą naszą wiedzę specjalistyczną w zakresie budownictwa w sektorze jądrowym i z którego koordynujemy wszystkie prace prowadzone w tym bardzo wrażliwym sektorze. Dzięki temu we wszystkich projektach, zarówno dotyczących budowy nowych elektrowni, jak i modernizacji istniejących, stosujemy te same standardy i możemy zagwarantować przestrzeganie wszystkich niezbędnych przepisów.

Ogromną wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa oraz ochrony ludzi i instalacji w myśl naszej zasady: „Bezpieczeństwo przede wszystkim”. Przestrzegamy także zasad poufności właściwych dla sektora nuklearnego. Wszystkie te zasady znajdują odzwierciedlenie w naszych regułach zarządzania projektem: Boccard Management System.

Nasze produkty i usługi

Kompleksowa realizacja: od projektu do utrzymania ruchu

EPC Instalacji
• Partie płynów
Bilans wyspy jądrowej (BNI)
• Bilans fabryki (BOP)
• Pobieranie próbek
• Awaryjny olej napędowy

Prefabrykacja
• Rurociągi
•Zbiorniki
• Skidy
• Maszyny

Projektowanie
• Badania procesów płynów
• Ekspertyza E&I
• Instalacja
• Obliczenia
• Maszyny

Budowa na miejscu
• Konstrukcja mechaniczna
• Spawy specjalne, pomiary laserowe 3D, badania implantacji
• Modernizacja i utrzymanie ruchu na miejscu w eksploatacji
• Demontaż

Prefabrykacja dla energetyki jądrowej

Rurociągi i estakady

Zbiorniki
• Zbiorniki Projekt i wykonanie
• Produkcja kotłów

Skidy
• inżynieria, zaopatrzenie, produkcja
• instalacja i testowanie

Maszyny specjalistyczne
• Dedykowane maszyny do użytku w nieprzyjaznych i napromieniowanych środowiskach

NASZE USŁUGI

Zapewniamy wsparcie przez cały okres eksploatacji instalacji

Czy to bezpośrednio na miejscu, czy zdalnie, zapewniamy, że instalacje są utrzymywane w najwyższej wydajności przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.

nasze certyfikaty

Certyfikaty dla bardzo wrażliwej branży

Bazując na swojej historycznej wiedzy i wdrażaniu proaktywnej polityki szkoleniowej dedykowanej energetyce jądrowej, nasze zespoły opanowały wymagania regulacyjne i dokumentacyjne (zamówienia BNI i ESPN) gwarantując bezpieczeństwo od projektu do uruchomienia.

Nasze osiągnięcia

Dla przemysłu jądrowego

Planują Państwo projekt?

NASI KLIENCI
Zaufali nam

Contact

Nous serons heureux de répondre à vos demandes concernant nos offres marchés, solutions ou services. Pour nous aider à mieux vous répondre, merci de préciser votre besoin  : devis, projet, services, demande de contact ou autre.