RYNKI

Przemysł szklarski i hutnictwo

Opierając się na globalnym doświadczeniu grupy Boccard Kates i wiedzy naszych inżynierów, oferujemy fachowe wsparcie w realizacji projektów w zakresie budowy, modernizacji i optymalizacji Państwa zakładów.

Nasze doświadczenie w zarządzaniu projektem pozwala nam realizować duże i złożone projekty. Doskonale sprawdzamy się na budowie, gdzie właściwy nadzór i precyzja wykonywanej pracy są kluczem do skrócenia czasu prowadzenia inwestycji.

Pomagamy w projektach modernizacji, planowanych przestojach i wymianach sprzętu, a także w optymalizacji sprzętu produkcyjnego.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu, produkcji, budowie, uruchamianiu i automatyzacji, możemy również realizować projekty EPC dla hut stali, kopalni, cementowni i hut szkła. Nasze doświadczenie pozwala nam realizować i zarządzać dużymi, złożonymi projektami.

Państwa wyzwania

Zmniejszenie wpływu na środowisku i większa konkurencyjność

Hutnictwo i przemysł szklarski, chociaż są to gałęzie przemysłu różnorodne pod względem produkowanych dóbr i stosowanych technik produkcji, można je sprowadzić do wspólnego mianownika pod względem stojących przed nimi wyzwań. Wszystkie zmagają się z rosnącą, międzynarodową konkurencją oraz są pod stałą presją cenową, co wymusza na nich stosowanie coraz to nowszych technologii usprawniających produkcję oraz obniżających koszty.

Ponadto obserwujemy tam konieczność dostosowania się do coraz bardziej rygorystycznych norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Producenci stali i szkła nieustannie dążą do poprawy swojej produktywności i osiągnięcia maksymalnej wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko.

Budowa, modernizacja i optymalizacja Państwa zakładów. Oferujemy rozwiązania pozwalające:

jakość

dostosować produkcję do coraz bardziej rygorystycznych wymagań środowiskowych i norm jakości

bezpieczeństwo

zapewnić bezpieczeństwo na budowie podczas powstawania lub modernizacji zakładu

proces

zapewnić bezpieczeństwo prowadzenia samego procesu

czas pracy

wydłużyć czas pracy

wydajność

zapewnić wydajność instalacji w celu obniżenia całkowitego kosztu posiadania (TCO)

Nasze rozwiązania

Jesteśmy w stanie sprostać trudnym warunkom otoczenia i eksploatacji

Globalna wymiana wiedzy między oddziałami grupy Boccard, której Boccard Kates jest częścią, a także możliwość pracy naszych inżynierów przy międzynarodowych projektach pozwoliły nam uzupełnić wiedzę, którą możemy wykorzystać w budowie i modernizacji Państwa zakładów.

Jesteśmy w stanie zaoferować wsparcie w zarządzaniu projektem, zapewnić zakup materiałów na potrzeby prefabrykacji, prefabrykację rurociągów i modułowych instalacji (skidów), montaż na miejscu, modernizację istniejących instalacji oraz prace serwisowe. 

Mamy wieloletnie doświadczenie w montażu rurociągów o dużych średnicach i montażu wyposażenia. Jesteśmy znani z naszych restrykcyjnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i organizacji pracy. Doskonale znamy i przestrzegamy norm ustalonych w zakładach, w których wykonujemy prace, co jest szczególnie ważne w przypadku w prowadzenia projektów na działających zakładach.

NASZE USŁUGI

Zapewniamy wsparcie przez cały okres eksploatacji instalacji

Czy to bezpośrednio na miejscu, czy zdalnie, zapewniamy, że instalacje są utrzymywane w najwyższej wydajności przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.

Nasze osiągnięcia

Przemysłu szklarskiego i hutnictwa

Rozwój technologii pozyskiwania wodoru

Obserwujemy rosnący trend w kierunku rozwoju technologii wodoru, a także wzrost zainteresowania alternatywnymi rozwiązaniami, co prowadzi do pogłębiania debaty nad kwestią importu versus wykorzystania rozwiązań krajowych.

Odkryj

Planują Państwo projekt?

NASI KLIENCI
Zaufali nam

Contact

Nous serons heureux de répondre à vos demandes concernant nos offres marchés, solutions ou services. Pour nous aider à mieux vous répondre, merci de préciser votre besoin  : devis, projet, services, demande de contact ou autre.