RYNKI

Petrochemia i gaz

Bezpieczne i wydajne instalacje

Ropa naftowa i gaz ziemny mają podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej. Są jednymi z najcenniejszych surowców energetycznych oraz są wykorzystywane w większości gałęzi przemysłu od najcięższych hutniczych do lekkich chemicznych oraz też petrochemicznych. Jako Boccard Kates wspieramy sektor naftowy i gazowniczy, dostarczając rozwiązania w zakresie dostawy, prefabrykacji i montażu. Nasze doświadczenie pozwala nam zweryfikować Państwa projekt pod kątem praktycznym.

Niezależnie od tego, czy planują Państwo budowę nowych obiektów greenfield, modernizację istniejących instalacji petrochemicznych, rafineryjnych czy też transferowych, mamy rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

Łączymy nasze doświadczenie lokalne z globalnym doświadczeniem BOCCARD w zakresie zarządzania projektem, inżynierii projektowej, prefabrykacji, produkcji oraz montażu na każdym etapie: początkowym (upstream), środkowym (midstream) i końcowym (downstream).

Państwa wyzwania

Bezpieczeństwo i innowacyjność głównymi wyzwaniami przemysłu petrochemicznego i gazowego

Ropa naftowa i gaz ziemny są trudnymi surowcami, wymagającymi zachowania szczególnych środków ostrożności i bezpieczeństwa.

W trakcie wydobywania ropy naftowej oraz w procesie jej przeróbki w rafineriach mamy styczność z substancjami toksycznymi, wybuchowymi i łatwopalnymi, które to czynią z przemysłu naftowego, petrochemicznego i gazowego trudne środowisko pracy. Bezpieczeństwo pracowników i instalacji ma kluczowe znaczenie w tym sektorze, ponadto branża musi być w stanie zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo ludzi żyjących w pobliżu jej obiektów.

Drugim ważnym wyzwaniem, przed którym stoją te gałęzie przemysłu, jest dostosowanie się do zmieniających się potrzeb i tendencji rynku. W dłuższej perspektywie czasowej czynnikiem wspierającym popyt na produkty przerobu ropy naftowej będzie branża petrochemiczna, a głównie rosnące zastosowania nowoczesnych tworzyw sztucznych w światowej gospodarce. Branża stawia mocno na innowacyjność i budowę instalacji olefin, instalacji fenoli, kompleks pochodnych aromatów i centrum badawczo-rozwojowe.

Państwa wyzwania

Znamy wyzwania stojące przed Państwem

Zapewniamy fachowe wsparcie dostosowane do Państwa branży. Wykorzystujemy nasze bogate doświadczenie zdobyte na innych rynkach przemysłowych

przemysł gazowy

tłocznie gazu,

stacje redukcji ciśnienia,

sieci połączeń

Stacje przełączające

Transport gazu (gazociągi)

Centra napełniania gazem

Jednostki produkcji gazu

przemysł naftowy

Upstream: Eksploracja
podmorskie, przybrzeżne i lądowe

Downstream: produkcja
na lądzie i na morzu

Rafinerie

Magazyny produktów naftowych

Stacje załadunku ciężarówek i łodzi

Magazyny LPG (skroplonego gazu ropopochodnego)

przemysł petrochemiczny

przerobu produktów ropopochodnych

Jednostki produkcji asfaltu

Nasze rozwiązania

Jesteśmy w stanie sprostać trudnym warunkom otoczenia i eksploatacji

Dzięki prawdziwie międzynarodowej wiedzy grupy Boccard i różnorodnemu doświadczeniu na rynku ropy naftowej i gazu w wielu krajach jesteśmy w stanie zaoferować Państwu szeroki wachlarz usług eksperckich dostosowanych do Państwa potrzeb. Wykonujemy projekty będące w stanie sprostać trudnym warunkom otoczenia i eksploatacji. Oferujemy realizację projektu: od dostaw, przez prefabrykację po montaż i uruchomienie.
 
Mamy do dyspozycji 7 warsztatów produkcyjnych na całym świecie, w tym jeden zlokalizowany w Olsztynie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować Państwu usługę prefabrykacji, gwarantując ścisłą kontrolę jakości, testy i badania. Mamy doświadczenie w spawaniu rurociągów wysokociśnieniowych, wysokotemperaturowych oraz budowie instalacji w formule „pod klucz” gotowych do montażu i użytku u Klienta końcowego.

zasoby produkcyjne

  • Usługę wykonuje doświadczony zespół spawaczy, monterów i elektryków. Prefabrykacji poddajemy możliwie duży zakres projektu, ograniczając do minimum prace montażowe na budowie u Klienta i zwiększając tym samym bezpieczeństwo pracy.
  • Nasze warsztaty są także przystosowane do produkcji i kwalifikacji urządzeń i skidów ciśnieniowych spełniających najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa procesowego i przeciwwybuchowego (m.in. ATEX, PED). Oferujemy także usługę odbioru technicznego urządzeń i całych linii procesowych.
  • Powierzając nam projekt zyskują Państwo dostęp do naszego globalnego systemu zarządzania łańcuchem dostaw i zyskują pewność uzyskania potrzebnych materiałów na czas i w konkurencyjnej cenie. Naszym celem jest jak najszybsza realizacja Państwa projektów, pozwalająca na skrócenie przestojów, optymalizacja cyklu życia urządzeń procesowych i obniżenie Państwa kosztów operacyjnych.

zgodnie z budżetem

  • Powierzając nam projekt zyskują Państwo jedną osobę do kontaktu, która odpowie na wszystkie Państwa pytania związane z projektem i zapewni koordynację pracy wszystkich zespołów.
  • Wiedza techniczna naszego kierownika pozwala mu opracować realistyczny plan działania, dostosowany do ograniczeń budżetowych i terminowych.
  • Przygotowany przez niego plan obejmuje całość oferowanych przez nas usług.
  • Zastosowane procedury pozwalają nam zagwarantować responsywne zarządzanie projektami zgodnie z naszym systemem jakości Boccard Kates Management System.
  • Naszym celem jest dostarczenie na CZAS oferowanych rozwiązań, dlatego opracowaliśmy własne narzędzia wspierające zarządzanie projektem, takie jak BocTrack.
  • BocTrack to narzędzie wdrażające podejście „Zaprojektuj i wybuduj”, pozwalające realizować projekty zgodnie z założeniami i celami. Jest to możliwe dzięki pełnej kontroli nad pracami produkcyjnymi i konstrukcyjnymi od otrzymania planu izometrycznego do zakończenia procesu montażu.

NASZE USŁUGI

Zapewniamy wsparcie przez cały okres eksploatacji instalacji

Czy to bezpośrednio na miejscu, czy zdalnie, zapewniamy, że instalacje są utrzymywane w najwyższej wydajności przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.

Nasze osiągnięcia

Dla przemysłu naftowego i gazowego

Rozwój technologii pozyskiwania wodoru

Obserwujemy rosnący trend w kierunku rozwoju technologii wodoru, a także wzrost zainteresowania alternatywnymi rozwiązaniami, co prowadzi do pogłębiania debaty nad kwestią importu versus wykorzystania rozwiązań krajowych.

Odkryj

Planują Państwo projekt?

NASI KLIENCI
Zaufali nam

Contact

Nous serons heureux de répondre à vos demandes concernant nos offres marchés, solutions ou services. Pour nous aider à mieux vous répondre, merci de préciser votre besoin  : devis, projet, services, demande de contact ou autre.