Szukaj
Close this search box.

RYNKI

Przemysł energetyczny

Pomagamy osiągnąć cele w zakresie jakości, zgodności z przepisami i wydajności

Posiadanie wystarczających i dostępnych zasobów energetycznych jest podstawą rozwoju gospodarczego na świecie i zapewnienia komfortowego życia mieszkańców naszej planety. Mając na uwadze nasze dobro wspólne, staramy się wspierać sektor energetyczny naszymi rozwiązaniami.

Opierając się na globalnym doświadczeniu grupy Boccard i wiedzy naszych inżynierów oferujemy Klientom z branży energetycznej wsparcie przy tworzeniu projektu, jego weryfikację od strony wykonawczej, prefabrykację rurociągów i skidów, montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji.

Prefabrykacja rurociągów

Pomagamy realizować Państwa inwestycje w zakresie rurociągów

Dzięki naszej międzynarodowej obecności i globalnym referencjom zapewniamy optymalną i efektywną realizację projektów dla elektrowni i elektrociepłowni.

Zajmujemy się w szczególności prefabrykacją i montażem rurociągów.

Państwa wyzwania

Dostępność instalacji procesowych oraz zmniejszenie emisji priorytetami branży energetycznej

Jednymi z głównych wyzwań stojącymi obecnie przed branżą energetyczną są zmniejszenie wpływu na środowisko oraz troska o zapewnienie wystarczających ilości energii w najbliższych latach. Trendy te wymuszają podjęcie szeregu różnorodnych działań. Z jednej strony działania te zmierzają w kierunku modernizacji konwencjonalnych elektrowni, będących źródłem stabilnych i ciągłych dostaw energii, a ich celem jest zwiększenie ich efektywności oraz ograniczenie emisji CO2. Z drugiej coraz wyraźniej stawia się na rozwój alternatywnych, przyjaznych dla środowiska źródeł energii.

Jednym z głównych kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii jest wykorzystanie biomasy, materiału energetycznego pochodzącego z produktów odpadów i pozostałości roślinnych i zwierzęcych. Kolejnym efektywnym sposobem pozyskiwania energii jest jej odzysk w zakładach termicznego przekształcania odpadów, zwanych spalarniami śmieci.

budowa od podstaw

Budowa nowych fabryk

Modernizacje

Modernizacja istniejących obiektów

utrzymanie ruchu

Prewencyjne utrzymanie ruchu elektrowniach
 

Nasze rozwiązania

Realizacja inwestycji zgodnie z budżetem i harmonogramem

Globalna wymiana wiedzy między oddziałami grupy Boccard, której Boccard Kates jest częścią oraz możliwość pracy naszych inżynierów przy międzynarodowych projektach wzbogacają naszą znajomość branży energetycznej i pozwalają zastosować jak najlepsze rozwiązania dostosowane do aktualnych potrzeb naszych Klientów. Zapewniamy optymalną i efektywną realizację projektów dla elektrowni konwencjonalnych, elektrociepłowni oraz alternatywnych źródeł energii.

Oferujemy m. in.: dostawy, prefabrykację i montaż wszelkiego rodzaju rurociągów (w pełnym zakresie parametrów pracy czynnika roboczego), w tym:

  • rurociągi pary świeżej, wtórnej zimnej i gorącej oraz wody zasilającej
  • rurociągi średnio- i niskoprężne przemysłowe
  • rurociągi pary technologicznej
  • rurociągi wody grzewczej
  • rurociągi wody chłodzącej i ruchowej
  • rurociągi gazowe

Skracamy czas realizacji Państwa projektu

Dzięki możliwości wykonania nawet 80% prefabrykacji rurociągów w naszym warsztacie produkcyjnym skracamy czas realizacji Państwa projektu. Kontrola jakości oraz zamawianie sprawdzonych materiałów dają gwarancję wykonania solidnych i niezawodnych produktów pozwalając zredukować nakłady na konserwację.

Nasze rozwiązania pomagają:

  • zmniejszać koszty OPEX (związane z Państwa instalacjami, nowymi lub istniejącymi),
  • skrócić czas inwestycji dzięki sprawnej logistyce, gwarantującej terminową dostawę sprzętu na miejsce w dowolnym miejscu na świecie oraz prefabrykacji wykonane w jednym z naszych warsztatów
  • poprawiać wydajność i dostępność Państwa systemu,
  • ograniczyć Państwa wpływ na środowisko

Nasze produkty i usługi

Ekspertyza w zakresie instalacji pary wodnej

Rurociągi na parę wysokociśnieniową są jednymi z krytycznych elementów przy budowie elektrowni. Ze względu na trudne warunki pracy muszą być odporne na korozję i wysoką temperaturę. Zasady ich budowy określa dyrektywa ciśnieniowa (2014/68/UE), a jej przepisy muszą być rygorystycznie przestrzegane ze względu na bezpieczeństwo pracowników zakładu.

OFERUJEMY

szczegółową ekspertyzę, obliczenia oraz ocenę materiałów;

Nasi eksperci mogą dla Państwa zaprojektować i wykonać instalacje pary wodnej od zespołu kotła po turbinę parową. Dzięki naszemu doświadczeniu w spawaniu wszystkich rodzajów stali, jesteśmy w stanie dobrać dla Państwa potrzeb najlepszy materiał i zapewnić wysokiej jakości prefabrykację i montaż.

MATERIAŁY

zamówienie materiałów przez naszą globalną sieć zakupów;

gięcie indukcyjne na gorąco oraz procedury spawalnicze obowiązujące dla danych stopów stali

NASZE USŁUGI

Pomagamy wydłużyć życie Państwa instalacji

Zarówno bezpośrednio na miejscu, jak i zdalnie, zapewniamy utrzymanie Państwa instalacji na najwyższym poziomie przy pełnym bezpieczeństwie.

Nasze osiągnięcia

Dla przemysłu energetycznego

Planują Państwo projekt?

NASI KLIENCI
Zaufali nam

Contact

Nous serons heureux de répondre à vos demandes concernant nos offres marchés, solutions ou services. Pour nous aider à mieux vous répondre, merci de préciser votre besoin  : devis, projet, services, demande de contact ou autre.