Szukaj
Close this search box.

Obiecujące i przyjazne dla środowiska metody produkcji wodoru

OBIECUJĄCE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA METODY PRODUKCJI WODORU

WYTWARZANIE WODORU Z FARM WIATROWYCH

Wykorzystuje się elektrolizę do przekształcenia energii z farm wiatrowych w czysty wodór. Jest to przełomowy krok w kierunku zielonej gospodarki, łączący odnawialne źródła energii z niskoemisyjnym paliwem.

WYTWARZANIE WODORU Z FARM WODNYCH

Energia hydroelektryczna służy do produkcji wodoru poprzez elektrolizę.
To podejście integruje konwencjonalne źródła energii wodnej z zaawansowaną technologią wodorową.

WYTWARZANIE WODORU Z FOTOWOLTAIKI

Wykorzystuje się energię słoneczną w procesie elektrolizy do produkcji zielonego wodoru. Jest to ekologiczne rozwiązanie, które zamienia promienie słoneczne w czyste paliwo.

WYTWARZANIE WODORU Z ENERGII JĄDROWEJ

Elektroliza wody zasilana energią jądrową oferuje dużą skuteczność i niezawodność.

WYTWARZANIE WODORU Z SIECI ELEKTRYCZNEJ

Wykorzystuje się istniejącą infrastrukturę sieci elektrycznej do produkcji wodoru poprzez elektrolizę. Metoda ta zależy od tego jakie rodzaje źródeł energii są dostępne w danym regionie i może przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej.

PRODUKCJA WODORU Z WĘGLA

Proces gazyfikacji węgla polega na przekształceniu węgla w gaz zawierający duże ilości wodoru. Mimo trudności środowiskowych, ta metoda odgrywa istotną rolę w krajach posiadających bogate zasoby węgla.

Metoda reformingu parowego węgla (Coal Steam Reforming) to proces analogiczny do reformingu parowego metanu, jednakże wykorzystuje się węgiel jako surowiec.

PRODUKCJA WODORU Z GAZU ZIEMNEGO

Reforming parowy gazu ziemnego to proces, w którym wodór jest oddzielany z gazu ziemnego przy pomocy pary wodnej.

Częściowe utlenianie metanu to metoda, która polega na tym, że metan z gazu ziemnego reaguje z ograniczoną ilością tlenu, wytwarzając wodór i tlenek węgla.

Autothermal Reforming (ATR) polega na połączeniu reformingu parowego metanu z częściowym utlenianiem.

Pyroliza gazu ziemnego: to proces, w którym gaz ziemny jest przekształcany w wodór i węgiel, minimalizując emisję CO2.

PRODUKCJA WODORU Z BIOGAZU

Podobnie jak w przypadku reformingu parowego gazu ziemnego, biogaz może być wykorzystany do produkcji wodoru, co sprawia, że jest to ekologiczna alternatywa.

PRODUKCJA WODORU Z BIOMASY

Gazyfikacja biomasy, czyli przekształcanie materiałów organicznych w gaz bogaty w wodór, łączy odnawialne źródła z produkcją paliwa.

PRODUKCJA WODORU Z ODPADÓW

Innowacyjna metoda przetwarzania odpadów na wodór, wykorzystująca odpady organiczne i inne materiały do produkcji czystego paliwa.

WYTWARZANIE WODORU ZA POMOCĄ PROCESÓW TERMOCHEMICZNYCH

Wysokotemperaturowe procesy chemiczne, które mogą efektywnie przekształcać różne surowce w wodór.

WYTWARZANIE WODORU Z WODY

Najważniejsze są technologie oparte na procesie elektrolizy: elektroliza wody, elektroliza alkaliczna, elektroliza membranowa wymiany protonów (PEM), elektroliza tlenkowa stałego stanu (SOEC), oraz fotoliza wody.

Contact

Nous serons heureux de répondre à vos demandes concernant nos offres marchés, solutions ou services. Pour nous aider à mieux vous répondre, merci de préciser votre besoin  : devis, projet, services, demande de contact ou autre.