Szukaj
Close this search box.

Gdzie szukać finansowania na innowacje i działania R&D?

Innowacyjność ma obecnie ogromne znaczenie w praktycznie każdej gałęzi gospodarki. Działania badawczo-rozwojowe i wprowadzanie nowych produktów to jednak dość kosztowne przedsięwzięcia. Z tego względu warto zainteresować się dostępnymi opcjami finansowania – aktualnie polskie firmy mają dostęp do kilku interesujących programów, które pomogą w zmniejszeniu wydatków. Oprócz tego należy zadbać o dostęp do odpowiednich narzędzi dostosowanych do poszczególnych procesów.

Co to jest innowacyjność i dlaczego jest ważna?

Na początek warto określić, czym właściwie jest innowacyjność. To termin, który może być interpretowany na kilka różnych sposobów – zawsze jednak odnosi się przede wszystkim do przygotowywania nowych rozwiązań lub ulepszania istniejących w taki sposób, by poprawić obecny stan produktów lub usług. Efektem innowacyjności może być np. zwiększona wydajność danego procesu, nowa funkcjonalność urządzenia czy zwiększenie efektywności energetycznej. Wszystkie z tych skutków oznaczają jednocześnie korzyść ekonomiczną – to główny powód, dla którego innowacyjność jest obecnie tak istotna w biznesie.

Ponadto innowacyjność pozwala skuteczniej konkurować z rywalami rynkowymi, a także lepiej spełnić oczekiwania klientów. Odpowiednio wdrożone innowacje zwiększają przychody firm i umożliwiają skuteczniejszy rozwój, co prowadzi do lepszej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców, pracowników i konsumentów. Efektywne podejście do tej kwestii wymaga jednak właściwego przygotowania, a w szczególności zdobycia wymaganych środków na innowacyjność.

Finansowanie innowacji w Polsce – programy dla firm

Polskie przedsiębiorstwa mają obecnie dostęp do kilku inicjatyw unijnych i krajowych, które mają na celu zachęcanie do innowacji przez obniżanie kosztów wdrażania nowych rozwiązań, produktów czy usług. Poszczególne programy różnią się pod względem grupy docelowej, dostępnych środków i sposobów rozliczania, jednak wszystkie mają wspólny cel w postaci zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności firm. Poniżej wymieniamy kilka najciekawszych propozycji, z których można skorzystać w 2023 roku.

FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – konkurs PARP i ścieżka SMART

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to szeroko zakrojony, zaplanowany na lata 2021–2027 program unijny o łącznym budżecie 7,9 mld euro. Jego główne cele to:

  • poprawa innowacyjności przedsiębiorstw,
  • wzrost konkurencyjności firm z sektora MŚP,
  • transformacja przedsiębiorstw w stronę ekologii i cyfryzacji.

Poszczególne cele są realizowane poprzez kilka odrębnych projektów, czerpiących środki z tego samego funduszu. Jednym z nich jest prowadzony aktualnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) konkurs „Promocja marki innowacyjnych MŚP”, skierowany do przedsiębiorstw chcących promować swoją markę za granicą. Finansowanie obejmuje m.in. udział w targach, międzynarodowe misje gospodarcze i kampanie promujące tego typu czynności. Wnioski są przyjmowane do końca listopada 2023 r., a nabór obejmuje firmy z sektora MŚP.

Kolejną interesującą propozycją w ramach FENG jest ścieżka SMART. W tym przypadku na wsparcie mogą liczyć zarówno MŚP, jak i duże firmy. Od grudnia 2023 r. do maja 2024 r. prowadzony będzie nabór dla konsorcjów, z kolei od czerwca 2024 r. rusza kolejna runda dla pojedynczych przedsiębiorstw. Program celuje we wsparcie innowacji na wielu płaszczyznach, obejmując moduły: B+R, wdrożeniowy, cyfryzacji, zazielenienia, internacjonalizacji, kompetencji i infrastruktury, a także odrębny nabór dla projektów związanych z dostępnością. W skład konsorcjów przyjmowanych do projektu mogą wchodzić również jednostki naukowe lub organizacje NGO, a dofinansowanie może pokryć nawet 80% kosztów.

Robotyzacja i cyfryzacja

Duże przedsiębiorstwa zainteresowane rozwiązaniami Przemysłu 4.0 mogą starać się o dofinansowanie na robotyzację ze środków KPO dzięki programowi „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach”. Inicjatywa umożliwia na pokrycie 50% kosztów projektu wycenionego na od 8 mln zł do 140 mln zł. Przyjmowane projekty obejmują m.in. tematykę Przemysłu 4.0, smart factory, AI i IoT – wnioski są przyjmowane do końca listopada 2023 roku.

NUTRITECH – dla firm zajmujących się produkcją żywności

Nie brakuje także rozwiązań dostosowanych do poszczególnych branż. Produkcja żywności to szczególnie skomplikowany obszar, wymagający odpowiedniego przygotowania i wyposażenia w urządzenia, które zapewnią sprawność i higienę procesu. Aż do 2030 roku funkcjonować będzie program NUTRITECH, który skupia się na zwiększeniu dostępności do produktów spożywczych i rozwój innowacji w tym obszarze. Zależnie od rodzaju działań można liczyć na dofinansowanie w skali 60%, 80% lub 90%.

Dodatkowe programy, którymi warto się zainteresować

To jeszcze nie wszystkie inicjatywy finansowania innowacji dostępne dla polskich przedsiębiorstw. Oprócz wyżej wymienionych programów warto zapoznać się także z zasadami następujących propozycji:

  • program „Automatyzacja i cyfryzacja MŚP w Polsce Wschodniej”;
  • kredyt ekologiczny;
  • dofinansowanie NFOŚiGW na inwestycje w zieloną energię;
  • konkurs NEON III dla firm z sektora rafineryjnego i petrochemicznego;
  • unijny program EIC Accelerator.

Skalowalność produkcji a innowacja

Jednym z najważniejszych tematów powiązanych z innowacją jest skalowalność produkcji. To proces, który zakłada zwiększenie lub zmniejszenie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa bądź konkretnego procesu, celem dostosowania się do potrzeb rynku. Dzięki innowacji można skalować działania bez konieczności ponoszenia dużych wydatków np. na rozbudowę obiektów – zamiast tego można skupić się na poprawie istniejących rozwiązań, wdrażaniu nowych urządzeń czy zmniejszeniu zużycia energii, co przekłada się na lepszą efektywność procesów.

 

Contact

Nous serons heureux de répondre à vos demandes concernant nos offres marchés, solutions ou services. Pour nous aider à mieux vous répondre, merci de préciser votre besoin  : devis, projet, services, demande de contact ou autre.