Szukaj
Close this search box.

Czemu warto wybrać wodór? Dekarbonizacja światowej gospodarki.

CZEMU WARTO WYBRAĆ WODÓR? DEKARBONIZACJA ŚWIATOWEJ GOSPODARKI.

Przez długie lata nasza światowa gospodarka polegała na wykorzystaniu paliw kopalnych. Efektem tego jest obecny kryzys klimatyczny, który coraz bardziej zagraża bezpieczeństwu ludzi oraz naszej wspólnej przyszłości.

Obecnie priorytetem dla nas wszystkich jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a sposobem osiągnięcia tego celu są odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatru, słoneczna i wodna.

Wodór jako nośnik energii faktycznie stanowi innowacyjne rozwiązanie w kontekście dekarbonizacji światowej gospodarki. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wodór może być produkowany z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa, co pozwala na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii.

Jedną z głównych zalet wodoru jako nośnika energii jest jego możliwość przechowywania i transportu. W przeciwieństwie do energii elektrycznej, która wymaga rozbudowanej infrastruktury sieciowej, wodór może być łatwo przechowywany i przewożony, co sprawia, że może być wykorzystywany w miejscach, gdzie inne źródła energii są niedostępne lub niewydajne.

ZIELONY WODÓR W PROCESIE ELEKTROLIZY

Elektroliza, zwłaszcza gdy zasilana jest przez odnawialne źródła energii, uznawana jest za jedną z najbardziej obiecujących i przyjaznych dla środowiska metod produkcji wodoru.

Elektrolizery to urządzenia do rozkładu wody na jej podstawowe składniki za pomocą energii elektrycznej.

PRZYSZŁOŚĆ WODORU W POLSCE

Polska jest trzecim największym producentem wodoru na świecie.
Gospodarka wodorowa ma cztery główne cele:
Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, co przyczyni się do rozwoju magazynów energii opartych o wodór oraz prowadzenia badań nad kompaktowymi układami power-to-gas i gas-to-power.
Wykorzystanie wodoru jako alternatywnego paliwa w transporcie miejskim, drogowym i kolejowym, szczególnie tam, gdzie linie nie są zelektryfikowane.
Wsparcie dekarbonizacji przemysłu poprzez pozyskiwanie i stosowanie niskoemisyjnego wodoru w procesach petrochemicznych, chemicznych i nawozowych.
Produkcja surowca w nowych instalacjach poprzez prace badawczo-rozwojowe nad niskoemisyjnymi technologiami pozyskiwania wodoru oraz uruchomienie instalacji wykorzystujących elektrolizę, zgazowanie, pirolizę oraz reforming parowy do produkcji wodoru z wody, biomasy, biogazu i biometanu.
W Polsce funkcjonuje siedem dolin wodorowych, które znajdują się w województwach śląskim, małopolskim, dolnośląskim, mazowieckim, pomorskim, podkarpackim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Ich celem jest głównie integracja sektorów oraz optymalizacja procesów i kosztów.

BOCCARD KATES

Projektujemy instalacje i integrujemy technologie oferując pełen zakres zoptymalizowanych, niezawodnych i cyfrowych rozwiązań, aby zaspokoić potrzeby zrównoważonej energii cieplnej w wymagających branżach technologicznych.

ROZWIĄZANIA DEKARBONIZACYJNE DLA PRZEMYSŁU I ENERGETYKI

Instalacje przetwarzania biomasy/odpadów w energię (produkcja pary technologicznej i energii elektrycznej)
Instalacje do produkcji zielonego wodoru
Oczyszczanie gazów spalinowych
Odzyskiwanie ciepła odpadowego efektywność energetyczna
Technologia wychwytywania dwutlenku węgla
Produkcja biopaliw

JAKO INTEGRATOR ROZWIĄZAŃ I TECHNOLOGII

 • Kotły i system spalania
 • Turbiny parowe / systemy wytwarzania energii
 • Elektrolizery i systemy ogniw paliwowych
 • Systemy sprężania i magazynowania gazu
 • Systemy wychwytywania dwutlenku węgla
 • Media (uzdatnianie wody, produkcja powietrza/wody/gazu itp.)

ROZWIĄZANIA IN-HOUSE

 • Modułowy obieg wodno-parowy z odzyskiem energii i wytwarzaniem energii elektrycznej
 • Systemy oczyszczania gazów spalinowych
 • Oczyszczanie i separacja gazów
 • Technologie mieszania
 • Skidy H2/O2
 • Zbiorniki magazynowe

Contact

Nous serons heureux de répondre à vos demandes concernant nos offres marchés, solutions ou services. Pour nous aider à mieux vous répondre, merci de préciser votre besoin  : devis, projet, services, demande de contact ou autre.