Corporate Social Responsibility - DNA

DNA Boccard

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Boccard angażuje się na co dzień, na rzecz:
  • Zatrudniania osób niepełnosprawnych 
  • Różnorodności wiekowej i zatrudniania seniorów 
  • Równości płci 
  • Odpowiedzialnej polityki ochrony środowiska: trzyletnie plany działania mające na celu zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, pojazdy elektryczne, ograniczanie przejazdów, segregacja śmieci itd.
     
Boccard działa na rzecz rozwoju osobistego i zbiorowego :
  • Program zatrudnienia i szkoleń 
  • Nagroda za BocFollow, inicjatywę HR 2013
     
Boccard zapewnia bezpieczeństwo swoim pracownikom:

jeden z najniższych w branży wskaźników wypadków przy pracy 

Boccard przystąpił do programu Narodów Zjednoczonych Global Compact:

jest to dziesięć zasad dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR ) w dziedzinie praw człowieka, ochrony środowiska i dobrego zarządzania.

Boccard wspiera działania charytatywne na całym świecie