Nasze ROZWIĄZANIA

Projekt i inżynieria

Projekty powstają w naszych biurach projektowych na całym świecie

Począwszy od fazy koncepcyjnej, jesteśmy w stanie wspierać Państwa w projektowaniu obiektów produkcyjnych, od prostego zbiornika do kompletnej fabryki pod klucz. W ramach naszych działań EPC lub EPCM wykonujemy podstawową koncepcję i szczegółowy projekt.

Nasi eksperci z różnych dziedzin mają kompleksową wiedzę na temat Państwa procesów i technologii, dzięki czemu możemy towarzyszyć Państwu na każdym etapie projektu: od zapytania ofertowego, przez projektowanie, automatykę, po uruchomienie i profesjonalny serwis.

Nasza oferta obejmuje projekt instalacji technologicznych i procesowych, modułowych instalacji (skidów), urządzeń procesowych oraz kompletnych rozwiązań automatycznych.

Nasza oferta

Projektowanie instalacji i urządzeń od prostego urządzenia po instalację "pod klucz

Dział inżynierii projektowej i konstruktorów korzysta z najnowszych narzędzi do projektowania i modelowania 3D oraz z rzeczywistości wirtualnej, co umożliwia bardzo precyzyjną weryfikację planów projektowych i dalszą pracę nad projektem. W naszej pracy używamy m.in. następujących programów: Autodesk Inventor, Solidworks, Aveva E3D, Autocad, Proficad, Pipeflow, Auopipe.

W zależności od konkretnych założeń projektu dostosowujemy się do wymagań i możliwości, zarówno procesowych jak i budowlanych oraz sprawdzamy przyjęte założenia pod kątem ekonomicznym i ergonomicznym.

Nasze usługi

Zaprojektowane przez nas instalacje i urządzenia procesowe są bezpieczne dla człowieka i środowiska

Oferujemy szereg usług badawczych i projektowych, aby zapewnić powodzenie projektów przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i ścisłej zgodności z przepisami i normami obowiązującymi w danej branży. Projektujemy wszystkie urządzenia procesowe, które oferujemy: reakotry, bioreaktory, mieszalniki, zbiorniki procesowe i magazynowe, homogenizatory, topielniki. Projektujemy kompleksowe instalacje procesowe i oferujemy ich realizację. Aby przyspieszyć realizację Państwa projektów, nasi eksperci są do Państwa dyspozycji w następujących tematach:
 • Określenie potrzeb: pomoc inżynieryjna, specyfikacje, listy sprzętu, projektowanie 3D, zakupy itp.
 • Studium wykonalności
 • Projekt wstępny/ Basic design
 • Analiza funkcjonalna
 • Badania techniczne i specyfikacje, badania szczegółowe
 • Pomoc przy projektach: planowanie, pomoc przy zamówieniach, konsultacje z podwykonawcami i dostawcami
 • Rysunki techniczne
 • Automatyzacja, nadzór, badania laserowe 3D, rozwiązania AR/VR
 • Śledzenie i identyfikowalność produktu

Projektujemy, budujemy i kontrolujemy procesy

Projektujemy wszystkie wykonywane przez nas urządzenia procesowe: reaktory, bioreaktory, mieszalniki, zbiorniki procesowe i magazynowe, homogenizatory, topielniki. Projektujemy i prefabrykujemy systemy CIP i SIP, skidy, moduły i podpory.

Aby przyspieszyć realizację Państwa projektów, nasi eksperci są do Państwa dyspozycji w następujących tematach::

 • Zaprojektowania procesu i mediów: plany 2D i 3D, projekt procesu i użyteczności, specyfikacje według obszarów procesu, lista zbiorników i urządzeń procesowych, listy funkcjonalne według obszaru procesu, śledzenie i identyfikowalność produktu, dobór urządzeń, specyfikacja urządzeń, symulacja procesu, bilans materiałowy
 • Projektowania automatyki, analizy funkcjonalne, zasady programowania
 • Zatrzymanie pracy zakładu, ponowne uruchomienie: planowanie przestoju zakładu, uruchomienie, testy, pomoc i szkolenie personelu.
 • Mechanika i elektrotechnika
 • Zarządzanie budową
 • Magazynowanie i logistyka
 • Projektujemy instalacje pozwalające ograniczyć koszty OPEX, analizujemy przepływy, wymianę masy i ciepła, wykonujemy analizę wytrzymałościową rurociągów, weryfikujemy założenia Klienta pod względem ekonomicznym, ergonomicznym i opłacalności, potrafimy na etapie projektu sprawdzić czy instalacja będzie działać
 • Oferujemy nadzór nad projektowaniem, realizacją i automatyką, projektujemy instalacje każdej wielkości, zarówno te mniejsze, jak i bardzo rozbudowane wielokilometrowe instalacje,

Dlaczego my?

Dlaczego warto powierzyć wykonanie projektu właśnie nam?

 • Projektujemy, żeby budować!
 • Wykonujemy obliczenia wytrzymałościowe, stosujemy analizę MES, wykonujemy obliczenia wytrzymałościowe urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą PED, projektujemy urządzenia do stref zagrożonych wybuchem (ATEX)
 • Ryzyko: przejmujemy na siebie znaczącą większość ryzyka związanego z wykonaniem instalacji przemysłowej
 • Mamy doświadczenie w wielu gałęziach przemysłu, pracowaliśmy z większością substancji i mediów
 • Jakość: odpowiednio dobieramy urządzenia, materiały i technologie, tak aby produkt finalny spełniał Państwa wymagania
 • Time to market: zapewniamy wprowadzenie produktu na rynek zgodnie z Państwa harmonogramem

Poznaj nasze rozwiązania
Dostosowane do rynku i branży

Żywność
Dodatki i składniki

Żywność
Dodatki i składniki

Odkryj

Browarnictwo
Ekstrakcja zbóż

Browarnictwo
Ekstrakcja zbóż

Odkryj

Kosmetyka
Higiena

Kosmetyka
Higiena

Odkryj

Farmacja Biotechnologia

Farmacja Biotechnologia

Odkryj

Energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa

Odkryj

Petrochemia
Gaz

Petrochemia
Gaz

Odkryj

Przemysł szklarski
hutnictwo

Przemysł szklarski
hutnictwo

Odkryj

Planujesz projekt?

Nasi Klienci
Zaufali nam

Contact

Nous serons heureux de répondre à vos demandes concernant nos offres marchés, solutions ou services. Pour nous aider à mieux vous répondre, merci de préciser votre besoin  : devis, projet, services, demande de contact ou autre.