Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego.

1-Podmiot odpowiedzialny (Administrator)

Boccard Kates sp. z o.o.
ul. Sprzętowa 3B
10-467 Olsztyn
+48  (89) 533 39 24

2-Przetwarzane dane

Zbieramy dane osobowe jedynie poprzez formularz kontaktowy, zapis do newslettera lub aplikację na nasze oferty pracy. W tym miejscu, zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności.

W wymienionych wyżej przypadkach, możemy gromadzić oraz przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

  • Dane osobowe: nazwisko, imię, adres, stanowisko, firma, obszar działalności;
  • Elektroniczne dane identyfikujące: numer telefonu, adres e-mail;
  • Dane dotyczące połączenia: adres IP oraz cookies.
 
Chcemy zaznaczyć, że nasza strona nie zbiera żadnych danych wrażliwych oraz poufnych.

3 -Po co przetwarzamy Pani/Pana dane?

Przetwarzamy dane osobowy wyłącznie w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana prośbę o informację lub kontakt
  • przesłania naszego newslettera i innych wiadomości dotyczących aktywności naszej firmy. To procesowanie ma miejsce wyłącznie po udzieleniu przez Panią/Pana zgody.
przesyłania informacji handlowych i marketingowych na podstawie danych przesłanych poprzez formularz kontaktowy. To procesowanie ma miejsce wyłącznie po udzieleniu przez Państwa zgody. Nasza strona może zawierać linki do sieci social media zarządzanych przez strony trzecie, nad którymi nie mamy kontroli. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za przechowywanie Pani/Pana danych na tych platformach. Zalecamy, aby przed użyciem linku zapoznać się z polityką prywatności platform, na które mogą Państwo dostać się poprzez naszą stronę.

4-Okres przechowywania Pani/Pana danych

Jakiekolwiek dane osobowe zbierane w celu wysyłania newslettera będą przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera.
Aby zrezygnować z newslettera, musi Pani/Pan kliknąć na link poniżej newslettera. Państwa dane osobowe zebrane poprzez formularz kontaktowy w celach handlowych oraz marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie.
 
W odniesieniu do marketingowych narzędzi komunikacji (tj. emalii oraz połączeń telefonicznych) będziemy udostępniać Państwu tylko takie informacje, które zostaną przez Państwa zaakceptowane oraz umożliwimy wycofanie zgody, jeśli nie będą Państwo chcieli dalej otrzymywać od nas informacji powiązanych z marketingiem.
 

6- Pani/Pana Prawa

Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  • Ma Pani/Pan także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych.
  • W szczególności ma Pani/Pan prawo zażądać kopii swoich danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będzie Pani/Pan korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę.
  • W przypadku któregokolwiek z powyższych żądań prosimy o przesłanie opisu Pani/Pana danych osobowych, o które Pani/Pan wnioskuje z podaniem swojego imienia i nazwiska, numeru klienta (lub innego numeru identyfikacyjnego) korzystając z danych kontaktowych poniżej. Możliwe będzie wymaganie od Pani/Pana dodatkowego dowodu, aby potwierdzić tożsamość w celu ochrony Pani/Pana danych przed nieuprawnionym dostępem. Uważnie rozważymy Pani/Pana wniosek i może się zdarzyć, że będziemy chcieli z Panią/Panem omówić, w jaki sposób najlepiej będzie spełnić to żądanie. Udzieloną przez Panią/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.
  • Jeżeli ma Pani/Pan jakiekolwiek obawy związane z tym jak Pani/Pana dane osobowe są przez nas traktowane lub pragnie Pani/Pan złożyć skargę może się Pani/Pan z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej. Jeśli nie będzie Pani/Pan usatysfakcjonowana/-y naszą odpowiedzią lub uzna Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć skargę do właściwego organu nadzoru ochrony danych. .

7- Kontakt

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania związane z tą polityką prywatności i swoimi danymi osobowymi lub chce skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt w wybrany przez siebie sposób:

Planują Państwo projekt?

NASI KLIENCI
Zaufali nam

Contact

Nous serons heureux de répondre à vos demandes concernant nos offres marchés, solutions ou services. Pour nous aider à mieux vous répondre, merci de préciser votre besoin  : devis, projet, services, demande de contact ou autre.