Szukaj
Close this search box.

Uwagi prawne

Dane spółki

Nazwa firmy w Polsce:

Boccard Kates Spółka z o. o., ul. Sprzętowa 3 b, 10-467 Olsztyn,

NIP: 6761050121

REGON: 350958663

KRS: 0000193245

Sąd Rejonowy w Olsztynie,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 480 000 PLN

Nazwa centrali we Francji:

Boccard SA, 158 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne, Francja

Wysokość kapitału zakładowego (13 517 665,00 EUR)

Numer RCS (RCS Lyon 956 501 258)

Wydawca

Niniejsza strona internetowa jest własnością firmy Boccard, z siedzibą przy 158 Avenue Roger Salengro, 69100 Villeurbanne, Francja.
Tel.: (+33) 4 78 93 34 35
E-mail : boccard@boccard.com
Hosting strony wwwboccard@boccard.com

Warunki użytkowania

Treść niniejszej strony regulowana jest przez prawo francuskie. Dostęp do strony internetowej www.boccardkates.pl daje użytkownikowi prawo do prywatnego użytku bez prawa wyłączności.
Korzystanie z usług jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń warunków opisanych poniżej. 

Treść strony

Boccard zastrzega sobie prawo do usuwania, edytowania lub dodawania informacji udostępnianych na niniejszej stronie internetowej w dowolnym czasie, z dowolnego powodu i bez uprzedzenia.
Użytkownik potwierdza, iż został poinformowany, że strona ta dostępna jest przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadku wystąpienia siły wyższej, problemów informatycznych, trudności związanych ze strukturą sieci łączności lub problemów technicznych,
Boccard uprawniony jest do zawieszenia działania strony bez uprzedzenia w celu przeprowadzenia konserwacji.

Prawo własności intelektualnej

Ogólna struktura, oprogramowanie, teksty, animowane lub nieruchome obrazy, dźwięki, know-how oraz wszelkie inne elementy składowe niniejszej strony pozostają własnością Boccard. Użytkownik posiada prawo dostępu do danych w celach osobistych i niekomercyjnych, z wyłączeniem jakiegokolwiek wykorzystania komercyjnego na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.
Boccard przypomina internautom, że żadne logo, tekst, dźwięk, grafika czy zdjęcie dostępne na stronie nie może być w całości lub częściowo kopiowane, powielane, modyfikowane, publikowane, wysyłane, rozpowszechniane, przekazywane lub dystrybuowane w jakikolwiek sposób bez jego uprzedniej zgody na piśmie. Powielanie niniejszej strony w całości lub części bez wyraźnego upoważnienia Boccard jest zabronione i stanowi czyn naruszenia własności intelektualnej, zakazany w artykule L.335-2 i następnych Kodeksu własności intelektualnej.

Hiperłącza

Podstrony niniejszej witryny zawierają linki do lub z innych witryn. Firma Boccard nie może ręczyć za ich zawartość i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z korzystania z ich zawartości. Linki do innych stron internetowych proponowane są użytkownikom wyłącznie w celach informacyjnych.
Boccard nie ponosi odpowiedzialności za istnienie i treść linków pochodzących z innych stron i przekierowujących na nie. Goście i użytkownicy niniejszej strony nie mogą umieścić hiperłącza kierującego do niej bez uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody Boccard.

Odpowiedzialność

Boccard nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z przerwy lub awarii, niezależnie od ich przyczyn, lub za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z połączenia ze stroną. Każdy użytkownik łączy się ze stroną na własną odpowiedzialność.
Boccard czyni wszystko, by oferować odwiedzającym informacje i /lub narzędzia dostępne i sprawdzone, ale nie odpowiada za błędy, brak dostępu do informacji i/lub obecność wirusów na jego stronie. Informacje dostarczane są przez Boccard wyłącznie orientacyjnie. Boccard nie gwarantuje dokładności, kompletności i aktualności informacji umieszczonych na stronie, dlatego też użytkownik potwierdza, że korzysta z tych informacji wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Ochrona danych osobowych

Boccard może gromadzić przesłane przez użytkowników za pośrednictwem działu „kontakt” strony internetowej dane osobowe w celu wysyłania newsletterów, jak również w celach handlowych, a także w przypadku przesyłania przez użytkowników informacji dla potrzeb prowadzonej przez Boccard rekrutacji.

Korzystając z formularza w dziale „kontakt”, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zamówieniu na newsletter, ofercie handlowej lub ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2015.2135 tj. z późn. zm.) , użytkownik ma prawo do dostępu, zmiany i usunięcia swoich danych. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, pisząc na następujący adres:


BOCCARD KATES sp. z o. o. , Sprzętowa 3b, 10-467 Olsztyn

Contact

Nous serons heureux de répondre à vos demandes concernant nos offres marchés, solutions ou services. Pour nous aider à mieux vous répondre, merci de préciser votre besoin  : devis, projet, services, demande de contact ou autre.