Twoje potrzeby
Branża energetyczna (wytwórcy energii elektrycznej i/lub cieplnej) mają szczególne oczekiwania dotyczące swoich instalacji:  
 • Korzystanie z rozwiązań „pod klucz” z gwarancją wyników  
 • Wiedza ekspercka w dziedzinie projektowania, zdolność finansowa oraz model przemysłowy 
 • Projekt i integracja
 • Tylko jeden partner
Nasza wartość dodana
Boccard Power & Utilities to solidna firma o dużych możliwościach w obszarze integracji i zarządzania interfejsami na styku różnych branż.
Korzystamy ze znacznej elastyczności w wyborze naszych partnerów-dostawców wyposażenia do procesów (OEM), a nasza wiedza na temat procesów (magazynowanie i przygotowywanie biomasy, cykl wody i pary) oraz PFD (Process Flow Diagram) cieszy się powszechnym uznaniem.
 
 • Wyliczenie zwrotu z inwestycji  
 • Wykonawstwo całościowe pod klucz
 • Ekspertyzy prawne zgodności z przepisami obowiązującymi w kraju prowadzonej inwestycji 

 

Nasze rozwiązania
Boccard Power & Utilities proponuje rozwiązania w dziedzinie oszczędności energii:  
 • Wewnętrzna ekspertyza w zakresie procesów i syntezy (Thermoflow)
 • Szczegółowe studium pakietu „mechanical”
 • Możliwości pozyskiwania i zakupu
 • Manufacturing piping, spoole i skidy
 • Międzynarodowe moce produkcyjne 
 • Pomoc przy rozruchu oraz we wstępnej fazie eksploatacji 
 
Nasze produkty i usługi
Nasze produkty i usługi zostały specjalnie opracowane, aby: 
 • zmniejszać koszty OPEX (związane z Państwa instalacjami, nowymi lub istniejącymi),
 • poprawiać wydajność i dostępność Państwa systemu,
 • ograniczać Państwa wpływ na środowisko.
 
Boccard Power & Utilities nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, aby poprawiać wyniki Państwa instalacji, zarówno nowych, jak i już istniejących.
 
 • Instalacja posiadająca klasę ochrony 
 • Środowisko (ICPE)
 • Środowisko (CRE) 
 
Nasz zespół będzie Państwu towarzyszył, świadcząc specjalistyczne usługi: 
 
 • Doradztwo w zakresie przepisów dotyczących cen przy obowiązkowych zakupach 
 • Rozwiązania optymalizacyjne

Success Stories

 • Elektrownia kogeneracyjna na biomasę drzewną
  ( Limoges - Francja )
   

  Instalacja „pod klucz” o mocy 6 MW do produkcji energii, montaż turbiny oraz projekt mający na celu optymalizację efektywności, dyspozycyjności, zaopatrzenia, odbioru i rozruchu: ACC, jednostka na sprężone powietrze do oczyszczania wody zasilającej, wymiennik ciepła dla miejskiej sieci ciepłowniczej, regulacja, bezpieczeństwo i rury, analiza funkcjonalna

   
  S. GUENROC - DALKIA Atlantique
  Elektrownia kogeneracyjna na biomasę drzewną - Boccard
Skontaktuj się z nami !
Energetyka
Formularz kontaktowy