Twoje potrzeby

"PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO" to największe oczekiwanie uczestników rynku w branży ropy i gazu:

 • Korzystanie z zaawansowanych funkcji w zakresie szczegółowej inżynierii, zaopatrzenia, produkcji, budowy z ograniczeniami w postaci "lokalnej treści" lub konkurencyjnych cen
 • Obsługa techniczna na lądzie: bliskość i szybkość reakcji
 • Modernizacja i usuwanie wąskich gardeł na czas

 

Nasza wartość dodana

Boccard Oil & Gas oferuje rozwiązania konstrukcyjne i obsługi technicznej

 • Zgodność z OHSAS 18001
 • Metodologia strukturalna i narzędzia do zarządzania dużymi i złożonymi projektami
 • Zintegrowana inżynieria
 • Obecność na całym świecie
Nasze rozwiązania

Inwestycje GREENFIELD

 • Rozwiązania EPC Sprężanie gazów, zasilanie / narzędzia, uzdatnianie wody
 • Szczegółowe prace inżynieryjne, produkcja i konstrukcja modułów, jednostek i platform (lądowych lub morskich)

 

Inwestycje BROWN FIELD

 • Usuwanie wąskich gardeł średniej wielkości: zwiększenie wydajności, efektywność energetyczna
 • Analogiczna modernizacja ze szczegółowymi pracami inżynieryjnymi
 • Obsługa techniczna (urządzenia zamienne, rutynowe naprawy: analogiczna wymiana)
 • Obsługa techniczna: główne wyłączenia

 

Nasze produkty i usługi
Nasze produkty i usługi zostały specjalnie opracowane, aby: 
 • ograniczać koszty OPEX (związane z Państwa instalacjami, nowymi lub już istniejącymi)
 • poprawiać produktywność oraz dostępność Państwa systemu  
 • ograniczać Państwa wpływ na środowisko
 

W swojej ofercie instalacyjnej Boccard Oil & Gas w sposób nieprzerwany poszukuje konkretnych, innowacyjnych rozwiązań, aby poprawić parametry pracy w istniejących lub nowych zakładach :

 

 • Pochylnie i moduły
 • Produkcja odcinków orurowania
 • Ramiona ładujące
 • Rusztowania / izolacja
 • Umowy globalne na obsługę techniczną
 • Umowy na smarowanie (BOCLUBE)
 • Modernizacja

 

Success Stories

Logo CC Energy
 • Logo CC Energy
  Pełne prace inżynieryjne przy projekcie rozwoju bloków 3 i 4 na obszarze FARHA (faza II) realizowanym przez firmę VALUE ENGINEERING CENTRE — VEC Oil & Gas
  ( Muscat, Oman )
   

  Projektowanie 3D rurociągu, osprzętu i wsporników z zastosowaniem pomiarów dokonanych na miejscu (oprogramowanie PDMS)Opracowanie danych wejściowych dla wydziałów konstrukcji i obiektów cywilnychPrzygotowanie zapotrzebowania wstępnego dotyczącego pierwszego procesu przetwarzania metanolu w olefiny (ang. Methanol To Olefins, MTO)Obliczenie i ocena naprężeń wstępnych: obieg, dylatacja, pętle, wspornikiTypowe dodatkowe wsporniki / drobne konstrukcjeKontrola i nadzór nad pracami nad modelem 3D (Navisworks)Kontrola rysunków izometrycznych i oznaczeń na schemacie OOKontrola i dostarczanie rysunków izometrycznych do projektu wykonawczego

   
  Boccard Downstream Projektowanie 3D rurociągu
 • Jednostka odsiarczania
  ( Francja )
   

  Studium szczegółowe, zakupy i budowa wszystkich rurociągów nowej jednostki odsiarczania 

   
  Jednostka odsiarczania - Boccard
 • Rozbudowa podziemnego składowania gazu
  ( Francja )
   

  EPC  rozbudowy i modernizacji magazynu gazu

   
  Rozbudowa podziemnego składowania gazu - Boccard
 • Rurociągi poza obiektem na potrzeby nowej jednostki DHC
  ( Francja )
   

  Produkcja i budowa rurociągu poza obiektem  

   
Skontaktuj się z nami !
Petrochemia & Gaz
Formularz kontaktowy