Twoje potrzeby
Poprawa konkurencyjności, skuteczności i przestrzegania norm bezpieczeństwa żywności: 
 • Elastyczność : rozwiązania wprowadzające zmiany w procesach, pozwalające spełnić oczekiwania konsumentów i trafić w ich upodobania.
 • Zoptymalizowane wyniki : koncepcja mająca na celu optymalizację kosztów produkcji, w tym rozwiązania zmniejszające zużycie energii i materiałów.
 • Bezpieczeństwo : zgodność z coraz bardziej surowymi międzynarodowymi normami bezpieczeństwa żywności.
 • Higiena : identyfikowalność i rozwiązania w zakresie czyszczenia na miejscu (CIP).
Nasza wartość dodana
Boccard Food & Beverage kontroluje każdy etap Państwa procesu produkcyjnego wyrobów mleczarskich i proponuje dopasowane do potrzeb i standaryzowane rozwiązania dla procesu: 
 • Skrócenie czasu „time to market”: gwarantowane przez nasz wyjątkowy system zarządzania projektami, oparty na podejściu „Design to Build and Maintain”. 
 • Intelligence process: nasi inżynierowie będący doskonałymi specjalistami projektują w pełni otwarte, trwałe i intuicyjne systemy automatyzacji. 
 • Innowacyjne procesy:  nasze rozwiązania gwarantują optymalną produktywność i rentowność Państwa instalacji. 
 • Przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny: gwarantowane dzięki naszemu międzynarodowemu doświadczeniu w dziedzinie instalacji sanitarnych.  Boccard jest jednym z członków założycieli EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group, www.ehedg.fr) i działa w ramach komitetów 3-A Sanitary Standards Inc.
 

 

Nasze rozwiązania
Boccard Food & Beverage oferuje zautomatyzowane rozwiązania globalne oraz wyposażenie dla produktów mleczarskich (fermentowanych lub nie), świeżych produktów mleczarskich, produktów mleczarskich pasteryzowanych, produktów na bazie mleka sterylizowanego, śmietany, jogurtów i mleka fermentowanego (z dodatkiem owoców lub bez), jogurtów greckich, sera, serwatki, kazeiny i  laktozy, masła, składników pochodnych mleka oraz kultur i enzymów mlecznych.
 
 • Skidy modułowe 
 • Kadzie do procesów produkcyjnych i magazynowania
 • Zakłady pilotażowe  
 • Odbiór mleka i śmietany 
 • Dozowanie
 • Dodawanie i mieszanie substancji sproszkowanych 
 • Przygotowywanie i standaryzacja  
 • Filtrowanie i separacja
 • Pasteryzacja i sterylizacja
 • Dozowanie i dodawanie owoców
 • Wstrzykiwanie bakterii fermentacyjnych
 • Sterylne ultra czyste kadzie do procesów produkcyjnych
 • Fermentacja 
 • Dojrzewanie 
 • Odpylanie 
 • Koagulacja
 • Ścinanie i miażdżenie 
 • Wstrząsanie 
 • Topienie 
 • Sterylne kadzie (UHT) do magazynowania i gotowania 
 • Czyszczenie na miejscu (CIP) 
 • Automatyzacja 
 • Centralne sterowanie i zarządzanie recepturami
 • Identyfikowalność 

 

Nasze produkty i usługi
Nasze produkty i usługi zostały specjalnie opracowane, aby:  
 • zmniejszać koszty OPEX (związane z Państwa instalacjami, nowymi lub już istniejącymi);
 • poprawiać wydajność i dostępność Państwa systemu;
 • ograniczać Państwa wpływ na środowisko.
 
Boccard Food & Beverage poszukuje nieustannie innowacyjnych rozwiązań dla procesów związanych z mlekiem i produktami mlecznymi, służących poprawie wyników osiąganych przez Państwa instalacje oraz jakości wyrobów gotowych:
 
 • Milkytherm: pełna gama do pasteryzacji w trybie ciągłym 
 • Czyste i ultra czyste kadzie do mieszania 
 • Dosea: specjalistyczne dozowanie  
 • Odgazowywacz: skid do odgazowywania, kontrolowana próżnia 
 • DryConnect: kompaktowe i higieniczne rozwiązanie zapobiegające przenikaniu wilgoci  
 • BocLock: przyłącze zabezpieczające operacje przesyłu  
 • OptiLines+: inteligentne czyszczenie rurociągów w celu zoptymalizowania przepływu płynów
 • OptiBox: czyszczenie pod kontrolą 
 • TrackAdvance: program zapewniający identyfikowalność  
 • BocLube:  globalne zarządzanie i Maintenance systemu smarowania 
 
Zarówno w przypadku nowych instalacji, jak i już istniejących, mogą Państwo liczyć na specjalistyczne usługi świadczone przez nasz zespół:
 • Naprawa i Maintenanace
 • Optymalizacja narzędzi produkcji 
 • Diagnozowanie i modyfikowanie instalacji
 • Optymalizacja procesów  
 • Szkolenie pracowników 

 

Success Stories

 • Fabryki serów
  ( Francji, Turcji, Algierii, na Słowacji )
   

  "Zwracaliśmy się do Boccard w związku z kompleksowymi projektami, szczególnie we Francji, Turcji, Algierii i na Słowacji. Nasi rozmówcy w Boccard byli bardzo kompetentni i skuteczni w dziedzinie zarządzania projektem.   Dzięki wiedzy eksperckiej Boccard udało się nam zoptymalizować koncepcję naszego procesu produkcji serów i zagwarantować optymalne zarządzanie wdrażaniem projektów. Byliśmy w pełni zadowoleni z usługi rozruchu w naszych fabrykach we Francji i w innych krajach." 

   
  Laurent Zeller, Dyrektor ds. Zakupów i wydatków inwestycyjnych grupy Bel
 • Fabryka jogurtów, Danone
  ( Kanada )
   

  "Synergia, która powstała między przedstawicielami obu naszych firm, niewątpliwie wpłynęła na realizację projektu z zachowaniem zakładanych terminów, budżetu i jakości.  W tak konkurencyjnej branży jak nasza, usługi oferowane przez Boccard pozwalają nam osiągać doskonałość na wszystkich poziomach i być z przodu trendów rynkowych."

   
  Patrice St-Pierre, Inżynier ds. procesów w Danone Kanada.
 • Fabryka jogurtów greckich
  ( Stany Zjednoczone )
   

  „Podczas projektowania naszych nowych instalacji w Twin Falls oraz w Australii, firma Boccard okazała się cennym partnerem. Dzięki synergii pomiędzy zespołami projektowania, mechaniki, elektryki, automatyki i rozruchu udało nam się dotrzymać niezwykle napiętego harmonogramu. Odegrało to kluczową rolę dla pomyślnej i zgodnej z naszymi założeniami realizacji tych dwóch projektów.” 

   
  M. A., Starszy Wiceprezes, Dział Inżynierii Globalnej, Chobani
Skontaktuj się z nami !
Przetwórstwo żywności
Formularz kontaktowy