Twoje potrzeby
Przedłużenie okresu eksploatacji Państwa fabryki, zredukowanie ryzyka do minimum oraz zmniejszenie kosztów ogólnych:
 • Kontrola nad kosztami konserwacji 
 • Zaufanie do partnera współpracującego przy procesach, który wykazuje się szybkością reagowania i aktywnym działaniem 
 • Bezpieczna, niezawodna, trwała i zyskowna konserwacja
 • Zoptymalizowane czasy interwencji i ograniczone przerwy w pracy 
 • Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji: ograniczenie ryzyka 
 • Poprawa dostępności maszyn 
 • Zwiększenie niezawodności maszyn 
 
Nasza wartość dodana
Boccard Maintenance wnosi swój wkład i zapewnia sukces Państwa inwestycji:
 • Szybkość reagowania i niezawodność gwarantują, że Państwa urządzenia produkcyjne będą zawsze w stanie wykorzystywać w pełni swoje możliwości oraz optymalizować jakość wyrobu gotowego
 • Wiedza ekspercka w wielu obszarach: nasz doświadczony zespół interwencyjny szczyci się szerokim zakresem kompetencji 
 • Tylko jeden lokalny punkt kontaktowy: działamy na całym świecie, lecz jednocześnie jesteśmy dostępni lokalnie 
 • Aktywne podejście do innowacji: nasi eksperci od zaawansowanych technologii badają Państwa problemy i opracowują innowacyjne rozwiązania pozwalające zaoszczędzić czas i energię 
 • Stosowanie uproszczonych metod
 • Centralny dział konserwacji 
 • Zmniejszanie ryzyka na styku różnych rodzajów działalności 
 • Elastyczna organizacja zapewniająca globalną i lokalną obsługę 
 • Realizacja wielkich projektów 
 • Własna metodologia i zasoby Boccard
 • Dostosowanie do metodologii klienta 
 
Nasze rozwiązania
Boccard Construction Maintenance przeprowadza konserwację, dostarcza części zamienne i zapewnia zdalny nadzór. Oferuje także umowy na miarę, które zabezpieczają inwestycje klientów, poprawiają ich jakość oraz wydajność instalacji.
 
 • Dostawa części zamiennych 
 • Wiedza specjalistyczna i doradztwo: automatyzacja, studia wykonalności, usługi przy rozruchu w celu skrócenia okresu „time to market”
 • Usługi optymalizacyjne: efektywność energetyczna dzięki produktom Boccard Optibox i Optiline+, poprawa wyników dzięki Boclock (bezpieczniejsze przyłącze) oraz TrackAdvance (rozwiązanie umożliwiające zdalny nadzór)
 • Konserwacja: zindywidualizowane umowy dotyczące konserwacji zapobiegawczej i naprawczej, aby ustawicznie usprawniać automatyzację, inżynierię elektryczną, urządzenia pomiarowe, mechanikę i rurociągi Państwa instalacji i kadzi magazynowych. Usługi konserwacji obejmujące pomoc i analizę nieprawidłowości, konserwację i utrzymanie, kontrole i okresową ponowną kwalifikację kadzi
 • Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA): pakiet usług zapewniający większą dostępność sprzętu i pozwalający zachować kontrolę nad kosztami. Nasi eksperci mogą przeprowadzić inspekcję, konserwację i sprawować nadzór nad Państwa wyposażeniem do procesów
 • Umowa na konserwację (zarządzanie umową, konserwacja zapobiegawcza i naprawcza, naprawy w zakładzie, działania usprawniające)
 • Konserwacja mechaniczna, w tym inicjatywy mające na celu doskonalenie ustawiczne 
 • Konserwacja rurociągów w ramach wsparcia dla Państwa sieci mediów 
 • Ogólna konserwacja, zapewniająca podejście całościowe 
 • Inżynieria konserwacji, obejmująca wiele dziedzin i dostosowana do każdej umowy 
 • Opracowanie polityki konserwacji już na etapie projektowania  
 • Zdefiniowanie i wdrożenie metod przeprowadzania konserwacji 
 • Wewnętrzne standaryzowane procesy mające na celu kontrolowanie stanu zaawansowania Państwa projektu, jego kosztów i harmonogramu
 • Optymalizacja
 • Nadzór zdalny
 • Remont
 • Wsparcie
 • Poważne przerwy w pracy 
 • Elektryka i okablowanie przemysłowe 
 • Oprzyrządowanie i sprzęt elektroniczny 
 • Automatyka i informatyka przemysłowa
 • Zarządzanie cieczami przemysłowymi (umowy „BocLube” mające na celu optymalizację środków smarnych)
 • Obróbka skrawaniem: jednostkowe elementy w krótkich i średnich seriach 
 • Naprawy: mechaniczne do 10 ton
 • Hydraulika
 • Izolacja cieplna
 • Powłoki malarskie
 • Rurociągi
 • Mechanika
 • Montaż
 • Szkolenia
Nasze produkty i usługi
Nasze produkty i usługi zostały specjalnie opracowane, aby: 
 • zmniejszać koszty OPEX (związane z Państwa instalacjami, nowymi lub istniejącymi),
 • poprawiać wydajność i dostępność Państwa systemu,
 • ograniczać Państwa wpływ na środowisko.
 
Boccard Construction Maintenance nieustannie poszukuje innowacyjnych, specjalistycznych rozwiązań, aby poprawiać wyniki Państwa instalacji. 
 
 • BocLube: rozwiązanie pozwalające utrzymać i zagwarantować jakość środków smarnych przez cały okres ich użytkowania 
 • Pełne zarządzanie cieczami przemysłowymi: program pozwalający umożliwiający identyfikowalność środków smarnych 
 • BocChain: półautomatyczne rozwiązanie umożliwiające czyszczenie i smarowanie łańcuchów Galla i kabli (czyszczenie kriogeniczne)
 
Produkty przeznaczone specjalnie do rozwiązań procesowych (przemysł spożywczy i napoje, farmacja i biotechnologia, branża higieniczna i kosmetyczna)
 • Czyste i ultra czyste kadzie do mieszania
 • Boclock : przyłącze zabezpieczające operacje przesyłu
 • OptiLines+: inteligentne skrobanie rur w celu zoptymalizowania przepływu płynów
 • OptiBox: czyszczenie pod kontrolą (w obiegu CIP)
 • TrackAdvance : program zapewniający identyfikowalność 
 
Zarówno w przypadku nowych instalacji, jak i już istniejących, mogą Państwo liczyć na specjalistyczne usługi świadczone przez nasz zespół:
 
Konserwacja:
 • Scentralizowany dział 
 • Inżynieria i konserwacja 
 • Zdefiniowanie kluczowych wskaźników osiągnięć pozwalających na monitorowanie umów 
 • Konfiguracja systemu CAMM i szkolenie
 • Zdefiniowanie i/lub optymalizacja programu konserwacji 
 • Uproszczone metody, inicjatywy usprawniające, umowa dotycząca rozruchu, audyty
 • Naprawa awarii i konserwacja fabryk
 • Optymalizacja narzędzi produkcji
 • Diagnozowanie i wprowadzanie zmian w fabrykach 
 • Optymalizacja procesów
 • Szkolenie pracowników
 
Obliczenia hydrauliczne: niezbędna moc, spadek ciśnienia
 
Specyfikacja techniczna i zakup sprzętu 
 
Rozruch
Maintenance - Boccard Management System

Success Stories

ArcelorMittal - Success Stories Boccard
AIR LIQUIDE - Success Stories Boccard
Total - Success Stories Boccard
BASF - Success Stories Boccard
 • Konserwacja platformy mleczarskiej
  ( Rennes - Francja )
   

  Nasi pracownicy przeprowadzili konserwację eksperymentalnej platformy w Krajowym Instytucie Badań Agronomicznych w Rennes (Institut National de la Recherche Agronomique de Rennes), przeznaczonej do badań nad wyrobami mlecznymi.

   
 • Mechaniczna konserwacja maszyn wirnikowych
  ( Mardyck - Francja )
   

  Boccard współpracuje z Versalis od ponad 30 lat, od delegowania pracowników aż po realizację celów. 

  • Konserwacja zapobiegawcza
  • Konserwacja warunkowa
  • Konserwacja naprawcza
  • Smarowanie
  • Naprawa w zakładzie
  • Przerwy w pracy urządzeń

   Zakres działań: maszyny na terenie zakładu – ponad 1800 maszyn obrotowych Zakres: cały park maszynowy, ponad 1800 maszyn obrotowych Umowa oparta na celach – Klauzule poprawy wyników 

   
 • Konserwacja mechaniczna rafinerii
  ( Abidjan - Wybrzeże Kości Słoniowej )
   
  • Konserwacja zapobiegawcza i warunkowa
   • Maszyny o silnikach rotacyjnych
   • Sprężarki
   • Turbiny
   • Wentylatory
   • Chłodnice
  • Prace na miejscu 
  • Naprawy w zakładzie 

  Umowa oparta na celach – Klauzula poprawy wyników  

   
 • ArcelorMittal - Success Stories Boccard
  Konserwacja wielobranżowa w hucie stali
  ( Europa )
   

  Konserwacja wielobranżowa (walcarki, linie trawienia, stalownia, koksownia itp.)

  • Konserwacja zapobiegawcza
  • Konserwacja warunkowa
  • Konserwacja naprawcza
  • Smarowanie
  • Naprawa w zakładzie
  • Przerwy w pracy urządzeń

   Umowa oparta na celach – Klauzula poprawy wyników 

   
 • ArcelorMittal - Success Stories Boccard
  Umowa dotycząca poszczególnych specjalizacji w hucie stali
  ( Europa )
   

  Umowy dotyczące poszczególnych specjalizacji 

  • Smarowanie wszystkich sekcji: walcownia – wielkie piece – koksownie – wykańczalnia 
  • Centralne układy smarowania 
  • Hydraulika
  • Suwnice
  • Remont reduktorów 
  • Obróbka skrawaniem w celu uzupełnienia braków w magazynie 

   

   
 • AIR LIQUIDE - Success Stories Boccard
  Kompleksowa konserwacja fabryki gazów przemysłowych
  ( Dunkierka - Francja )
   
  • Konserwacja  zapobiegawcza
  • Konserwacja  warunkowa
  • Konserwacja  naprawcza
   • Pompy kriogeniczne 
   • Sprężarki
   • Turbiny

   

   
 • Total - Success Stories Boccard
  Produkcja rurociągów na potrzeby zakładu petrochemicznego
  ( Feluy-Belgia )
   

  Umowy dotyczące rurociągów 

  • Konserwacja zapobiegawcza
  • Konserwacja warunkowa
  • Konserwacja naprawcza
  • Przerwy w pracy urządzeń

   Zakres: cały obiekt Umowa oparta na celach – Klauzula poprawy wyników  

   
 • BASF - Success Stories Boccard
  Produkcja rurociągów dla fabryki z branży chemicznej
  ( Kuantan - Malezja )
   

  Umowa dotycząca rurociągów 

  • Konserwacja zapobiegawcza
  • Konserwacja warunkowa
  • Konserwacja naprawcza
  • Przerwy w pracy urządzeń

   Zakres: cały obiekt 

   
 • Konserwacja mechaniczna i rurociągi w fabryce wyrobów spożywczych
  ( Francja )
   
  • Umowa dotycząca rurociągów i zagadnień mechanicznych
   • Konserwacja zapobiegawcza
   • Konserwacja naprawcza
   
 • Konserwacja mechaniczna i rurociągi w fabryce wyrobów spożywczych
  ( Amiens - Francja )
   

  Umowa wielobranżowa dotycząca rurociągów i mechaniki 

  • Konserwacja zapobiegawcza
  • Konserwacja warunkowa
  • Konserwacja naprawcza
  • Smarowanie
  • Naprawa w zakładzie
  • Przerwa w pracy urządzeń

  Zakres: cały obiekt 

   
Skontaktuj się z nami !
Maintenance
Formularz kontaktowy