Celem tej polityki prywatności jest dostarczenie informacji o tym jak nasza firma używa i chroni dane, które może nam Pan/Pani udostępniać w czasie odwiedzin na naszej stronie internetowej. Dodatkowo przekazuje pomocne informacje o użyciu danych o lokalizacji oraz cookies.

 

1/ Podmiot odpowiedzialny (Administrator)

Boccard Polska sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 270

05-816 Michałowice

iod@boccard.pl

Inspektor Danych Osobowych: Krzysztof Radtke
 

2/  Przetwarzane dane


Zbieramy dane osobowe jedynie poprzez formularz kontaktowy, chęć zapisu do newslettera, wydarzenia targowe oraz Pana/Pani aplikacje na nasze oferty pracy. W tym miejscu, zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności.

W wymienionych wyżej przypadkach, możemy gromadzić oraz przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

  • Dane osobowe: nazwisko, imię, adres, stanowisko, firma, obszar działalności;
  • Elektroniczne dane identyfikujące: numer telefonu, adres e-mail;
  • Dane dotyczące połączenia: adres IP oraz cookies.
Chcemy zaznaczyć iż nasza strona nie zbiera żadnych danych wrażliwych oraz poufnych.
 

3/ Po co przetwarzamy Pani/Pana dane?

Przetwarzamy dane osobowy wyłącznie w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana prośbę o informację lub kontakt
  • przesłania naszego newslettera i innych wiadomości dotyczących   aktywności naszej firmy. To procesowanie ma miejsce wyłącznie po udzieleniu przez Panią/Pana zgody.
  • przesyłania informacji handlowych i marketingowych na podstawie danych przesłanych poprzez formularz kontaktowy. To procesowanie ma miejsce wyłącznie po udzieleniu przez Państwa zgody.-

Nasza strona może zawierać linki do sieci social media zarządzanych przez strony trzecie nad którymi nie mamy kontroli. Dlatego też, nie możemy ponosić odpowiedzialności za przechowywanie Pani/Pana danych na tych platformach. Zalecamy aby przed użyciem linku zapoznać się z politykami prywatności platform na które możesz dostać się poprzez naszą stronę.
 

 

4/ Okres przechowywania Pani/Pana danych

Jakiekolwiek dane osobowe zbierane w celu wysyłania newslettera będą przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera. Jeśli skorzysta Pani/Pan ze swojego prawa do sprzeciwu w związku z otrzymywaniem newslettera, informacja niezbędna aby podjąć odpowiednie kroki będzie przechowywana przez trzy lata od momentu zgłoszenia sprzeciwu. Dane te będą przechowywane wyłącznie w celu monitorowania sprzeciwu. Gwarantujemy, że tylko najbardziej niezbędne elementy danych są zapisywane aby przeprocesować Pani/Pana sprzeciw (np. adres e-mail). Dane osobowe przetwarzane w wyniku Pani/Pana prośby o kontakt mogą być przechowywane dla celów historycznych zgodnie z polityką utrzymania danych. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane na terenie Unii Europejskiej. Pani/Pana dane osobowe zebrane poprzez formularz kontaktowy mogą być przekazane poza Unię Europejską wyłącznie dla użytku wewnętrznego. W takim wypadku, podejmiemy wszelkie środki aby zapewnić im najwyższy poziom ochrony.

 

5/ Osoby przetwarzające dane i odbiorcy

Możemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe osobom odpowiedzialnym za wysyłanie newslettera.

Możemy także udostępniać Pani/Pana dane naszym pracownikom oraz parterom aby odpowiedzieć na Pani/Pana zapytania.

 

6/ Pani/Pana Prawa

Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana. Ma Pani/Pan także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności, ma Pani/Pan zażądać kopii Pani/Pana danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będzie Pani/Pan korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę.

W przypadku któregokolwiek z powyższych żądań prosimy o przesłanie opisu Pani/Pana danych osobowych, o które chodzi oraz podanie swojego imienia i nazwiska, swojego numeru klienta (lub innego numeru identyfikacyjnego) korzystając z danych kontaktowych poniżej. Być może będziemy od Pani/Pana wymagać dodatkowego dowodu, aby potwierdzić tożsamość w celu ochrony Pani/Pana danych przed nieuprawnionym dostępem. Uważnie rozważymy Pani/Pana wniosek i może się zdarzyć, że będziemy chcieli z Panią/Panem omówić, w jaki sposób najlepiej będzie spełnić to żądanie.

Jeśli udzieliła Pani/udzielił Pan zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.

Jeżeli ma Pani/Pan jakiekolwiek obawy związane z tym jak Pani/Pana dane osobowe są przez nas traktowane lub pragnie Pani/Pan złożyć skargę może się Pani/Pan z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej, abyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będzie Pani/Pan usatysfakcjonowana/-y naszą odpowiedzią lub uznają, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć skargę do właściwego organu nadzoru ochrony danych.

 

7/ Kontact

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania związane z tą polityką prywatności i swoimi danymi osobowymi lub chce skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt w wybrany przez siebie sposób:

mailowo na adres iod@boccard.pl

pocztą tradycyjną na adres: Boccard Polska sp. z o.o.  Aleje Jerozolimskie 270, 05-816 Michałowice