Celem tej polityki prywatności jest dostarczenie informacji o tym jak nasza firma używa i chroni dane, które może nam Pan/Pani udostępniać w czasie odwiedzin na naszej stronie internetowej. Dodatkowo przekazuje pomocne informacje o użyciu danych o lokalizacji oraz cookies.

 

1/ Podmiot odpowiedzialny (Administrator)

Boccard Kates sp. z o.o.

ul. Sprzętowa 3B

10-467 Olsztyn


 

2/  Przetwarzane dane


Zbieramy dane osobowe jedynie poprzez formularz kontaktowy, chęć zapisu do newslettera, wydarzenia targowe oraz Pana/Pani aplikacje na nasze oferty pracy. W tym miejscu, zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności.

W wymienionych wyżej przypadkach, możemy gromadzić oraz przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

  • Dane osobowe: nazwisko, imię, adres, stanowisko, firma, obszar działalności;
  • Elektroniczne dane identyfikujące: numer telefonu, adres e-mail;
  • Dane dotyczące połączenia: adres IP oraz cookies.
Chcemy zaznaczyć iż nasza strona nie zbiera żadnych danych wrażliwych oraz poufnych.
 

3/ Po co przetwarzamy Pani/Pana dane?

Przetwarzamy dane osobowy wyłącznie w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana prośbę o informację lub kontakt
  • przesłania naszego newslettera i innych wiadomości dotyczących   aktywności naszej firmy. To procesowanie ma miejsce wyłącznie po udzieleniu przez Panią/Pana zgody.
  • przesyłania informacji handlowych i marketingowych na podstawie danych przesłanych poprzez formularz kontaktowy. To procesowanie ma miejsce wyłącznie po udzieleniu przez Państwa zgody.-

Nasza strona może zawierać linki do sieci social media zarządzanych przez strony trzecie nad którymi nie mamy kontroli. Dlatego też, nie możemy ponosić odpowiedzialności za przechowywanie Pani/Pana danych na tych platformach. Zalecamy aby przed użyciem linku zapoznać się z politykami prywatności platform na które możesz dostać się poprzez naszą stronę.
 

 

4/ Okres przechowywania Pani/Pana danych

Jakiekolwiek dane osobowe zbierane w celu wysyłania newslettera będą przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera. Aby zrezygnować z newslettera, musisz kliknąć na link poniżej newslettera. Państwa dane osobowe zebrane poprzez formularz kontaktowy w celach handlowych oraz marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie. W odniesieniu do marketingowych narzędzi komunikacji (tj. emalii oraz połączeń telefonicznych) będziemy udostępniać Państwu tylko takie informacje, które zostaną przez Państwo zaakceptowane oraz umożliwimy wycofanie zgody, jeśli nie będą Państwo chcieli dalej otrzymywać od nas informacji powiązanych z marketingiem.

 

5/ Osoby przetwarzające dane i odbiorcy

Możemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe osobom odpowiedzialnym za wysyłanie newslettera.

Możemy także udostępniać Pani/Pana dane naszym pracownikom oraz parterom aby odpowiedzieć na Pani/Pana zapytania.

 

6/ Pani/Pana Prawa

Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana. Ma Pani/Pan także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności, ma Pani/Pan zażądać kopii Pani/Pana danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będzie Pani/Pan korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę.

W przypadku któregokolwiek z powyższych żądań prosimy o przesłanie opisu Pani/Pana danych osobowych, o które chodzi oraz podanie swojego imienia i nazwiska, swojego numeru klienta (lub innego numeru identyfikacyjnego) korzystając z danych kontaktowych poniżej. Być może będziemy od Pani/Pana wymagać dodatkowego dowodu, aby potwierdzić tożsamość w celu ochrony Pani/Pana danych przed nieuprawnionym dostępem. Uważnie rozważymy Pani/Pana wniosek i może się zdarzyć, że będziemy chcieli z Panią/Panem omówić, w jaki sposób najlepiej będzie spełnić to żądanie.

Jeśli udzieliła Pani/udzielił Pan zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.

Jeżeli ma Pani/Pan jakiekolwiek obawy związane z tym jak Pani/Pana dane osobowe są przez nas traktowane lub pragnie Pani/Pan złożyć skargę może się Pani/Pan z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej, abyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będzie Pani/Pan usatysfakcjonowana/-y naszą odpowiedzią lub uznają, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć skargę do właściwego organu nadzoru ochrony danych.

 

7/ Kontakt

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania związane z tą polityką prywatności i swoimi danymi osobowymi lub chce skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt w wybrany przez siebie sposób:

pocztą tradycyjną na adres: Boccard Kates sp. z o.o. ul. Sprzętowa 3B, 10-467 Olsztyn

drogą mailową:

kodo@boccardkate.pl

zod@boccardkates.pl