Nasza wizja

Lider w pełni zintegrowanych cyfrowych rozwiązań przemysłowych

Boccard : Leader des solutions industrielles digitales pleinement intégrées
Bruno & Patrick Boccard - zdjęcia : © ChristophePOUGET
Nasza misja
Stworzenie trwałych wartości dla wszystkich zainteresowanych stron oferując światowej klasy niezawodne, inteligentne i zrównoważone rozwiązania przemysłowe, usługi i produkty w trakcie całego cyklu inwestycji przemysłowej.
 
Oferowanie każdemu owocnej i satysfakcjonującej kariery w pozytywnym i produktywnym środowisku nastawionym na pracę zespołową, i koncentrując się na bezpieczeństwie i jakości
Nasze wartości

Odwaga do podejmowania wyzwań

Od zawsze jesteśmy otwarci na każdą okazję
Odwaga do podejmowania wyzwań
Cztery pokolenia kierujące się duchem przedsiębiorczości
 
Dla Josepha Boccard każda inicjatywa, nieważne jak byłaby śmiała, ma tylko jedno możliwe zakończenie: sukces. Te stan ducha, który odziedziczył jego syn Francisque Boccard, pozwolił temu ostatniemu wzmocnić pozycję przedsiębiorstwa w sektorze rurociągów przemysłowych, nadając mu zasięg krajowy. Z kolei Alain i Jean-Luc Boccard poszerzają horyzont działalności poprzez podjęcie wyzwania polegającego na wspieraniu klientów zagranicznych oraz poprzez podbój nowych rynków, wraz z zespołami, które rozwijają lokalną działalność i zarządzają nią. Idąc tym śladem, Bruno i Patrick Boccard przyspieszają i pogłębiają dywersyfikację sektorów, rynków i lokalizacji poprzez wprowadzenie nowej strategicznej wizji – projektanta przemysłowego – rozwój zażyłości z klientem i zaufania okazywanego pracownikom, klientom i partnerom: Alliance for success.

Elastyczność w działaniu

Dostosowane rozwiązanie dla każdego zamówienia
Elastyczność w działaniu
326
Nietykalna liczba*, którą osiągnęły ostatecznie nasze zespoły, aby odpowiedzieć wyzwaniu rzuconemu przez Chobani: budowa największej fabryki jogurtów na świecie w czasie krótszym niż jeden rok.
Do rozmiarów placu robót – kompleksu o powierzchni 93 000 m2 na terenie 81 hektarów – należy dodać modułową strukturę instalacji, która musi umożliwiać rozbudowę i zapewniać możliwość przystosowania do produkcji nowych gam jogurtów. Tak wysoki poziom złożoności wymusił zastosowanie metody Design to build, w której fazy projektowania i budowy prowadzi się równolegle, aby skrócić terminy dostaw i zminimalizować ryzyko. Reaktywność i koordynacja Boccard Food & Beverage, Boccard Food w Montauban, Boccard Process Vessels w Roanne i Boccard Life Sciences w Houston miały decydujące znaczenie w realizacji tego zadania, które można porównać do pokonania dystansu maratońskiego z prędkością sprintera.
* Liczba nietykalna to naturalna liczba całkowita, której nie można wyrazić jako sumy wszystkich dokładnych dzielników danej liczby całkowitej.

Niezawodność w tworzeniu

50 lat doświadczenia w sektorze atomowym
Niezawodność w tworzeniu
50
50 lat intensywnej współpracy na licznych budowach zapoczątkowanych w wyniku kryzysu naftowego, gdy Francja rozpoczęła budowę elektrowni atomowych, aby zapewnić sobie niezależność energetyczną. Od 1972 roku, Boccard SA pracowała przy budowie elektrowni Bugey, której uruchomienie przewidziano w czterech blokach po 900 MWe. Bloki te zakwalifikowane jako serie próbne pozwoliły stworzyć strukturę i skonsolidować umowy programowe CP1 i CP2, obejmujące 28 bloków zbudowanych w latach 1974 – 1983. Ich terminy uruchomienia wymusiły na Boccard wypracowanie kompetencji zespołów pracowników i opanowanie utrudnień specyficznych dla przemysłu atomowego: identyfikowalność montażu i interwencji, kontrola jakości, niezależny nadzór jakości, czystość, złożoność instalacji, ochrona przed promieniowaniem. Nieustannie pogłębiane doświadczenie branżowe pozwala firmie Boccard towarzyszyć przedsiębiorstwu EDF w realizacji kolejnych programów, które wprowadzą nowe etapy (P4, P’4, a następnie N4) oraz wprowadzeniu nowej generacji reaktorów (EPR). Obecnie firma Boccard pozostaje pierwszoplanowym aktorem u boku EDF w budowie reaktorów EPR w Wielkiej Brytanii i w Indiach.

Zaangażowanie i pasja

Powołanie to praca w zawodzie, który jest pasją*
Zaangażowanie i pasja
"Dostawa do klienta to zawsze wyjątkowy moment, po którym satysfakcja z wykonanej pracy i smak, który z niej wynika pozostają. Realizacja projektu od A do Z i poradzenie sobie z jego specyfiką to wielkie szczęście. 
 
Pierwszy kontrakt w Hadze podpisaliśmy początkowo na okres 20 miesięcy, a ostatecznie przez 8 kolejnych lat zdobywaliśmy dodatkowe kontrakty na następne odcinki robót.
Miałem przyjemność znaleźć się jako pierwszy na miejscu i jako ostatni je opuścić! Stanowiło to dla mnie oznakę zaufania i uznania. Dowodzi to, że w Boccard, mamy liczne perspektywy, które otwiera przed nami sama motywacja, ponieważ przedsiębiorstwo poszukuje przede wszystkim osób, które chcą zaangażować się w jego trwałość".
 
Claude Goyer
Dyrektor projektu, 
40 lat stażu pracy 
w Boccard

 

*Cytat Stendhala

Dążenie do doskonałości

Doskonałość to przede wszystkim stan ducha
Dążenie do doskonałości
Od lat 80-tych nabraliśmy świadomości potencjału, który stwarzają narzędzia informatyczne w planowaniu i zarządzaniu prefabrykacją.
Różne działania podejmowane wewnętrznie doprowadziły do stworzenia własnego systemu, BocTrack, który najpierw opracowano dla dużych projektów prefabrykacji, a następnie rozszerzono na wszystkie nasze sektory działalności: inżynieria, budownictwo i obsługa techniczna. BocTrack jest obecnie kompletnym systemem zarządzania produkcją wspomaganym komputerowo, który umożliwia kontrolowanie realizacji naszych projektów i nadzorowanie ich od etapu odbioru planów izometrycznych do etapu montażu, z uwzględnieniem specyficznych wymagań naszych klientów. Nasi klienci, dzięki możliwości uwierzytelnionego dostępu do części systemu, mogą w dowolnym momencie sprawdzić postęp projektu dzięki raportom aktualizowanym w czasie rzeczywistym. Stanowi on cenną pomoc dla Ecopetrol, który wspieramy w zarządzaniu produkcją i montażem projektu „Energia i para” w rafinerii Barrancabermeja w Kolumbii.

Rozwój z poszanowaniem wartości

Rozwój oznacza umiejętność uczenia się od innych
Rozwój z poszanowaniem wartości
Rozwój kompetencji pracowników, aby każdy z nich zwiększał swoją niezależność, pewność i doświadczenie, stanowi kluczowy element sukcesu projektów, które prowadzimy. Różnorodność lokalizacji geograficznych, w połączeniu z różnorodnością rynków, na których działamy, stanowi dla naszych pracowników wspaniałą trampolinę budowania ich kariery. Zadaniem BocMobility jest wspieranie ich w wyborze kierunku rozwoju. W firmie Boccard, rozwój nie oznacza tylko zmiany stanowiska lub otoczenia, ale również uczenie się od innych. Doświadczenie buduje się na wspólnych i dzielonych ze sobą przeżyciach różnych generacji, na wzór Dominique’a, Antoine’a i Davida De Rouck. Boccard Academy, która umożliwia rozwój kompetencji, ułatwia to przekazywanie wiedzy w skali całego przedsiębiorstwa.

Zachęcanie do otwartego dialogu

Spotkanie się to jakiś początek, pozostanie razem to postęp, praca razem to sukces*
Zachęcanie do otwartego dialogu
Filia Danone w Ghanie, Fan Milk, specjalista zachodnio-afrykański sektora lodów i produktów niepakowanych zaufał Boccard, aby zwiększyć możliwości produkcyjne swojej fabryki lodów poprzez wdrożenie nowej linii produkcyjnej jogurtów. Wobec skali projektu (8400 godzin prac inżynieryjnych, 7300 godzin automatyzacji, 4000 godzin prefabrykacji, 5300 godzin rozruchu i nadzoru produkcji, 2000 godzin nadzoru w terenie i 21 000 godzin montażu na miejscu) zmobilizowano pięć jednostek biznesowych: Boccard Process Vessels wyprodukowała zbiorniki, Boccard Polska zapewniła wysyłkę sprzętu, Boccard Côte d’Ivoire wykonała montaż na miejscu przy wsparciu Boccard Rosja, która oddelegowała technika terenowego. Jednostka biznesowa Food & Beverage koordynowała wszystkie interwencje i kierowała całością projektu. To właśnie duch zespołowy, w którym nie zabrakło Patricka Kersa, kierownika odpowiedzialnego za Projekt Danone w Afryce.
* Cytat Henry Forda