Nasze wartości - DNA

DNA Boccard

Nasze wartości

Od 1918 r. firma Boccard rozwija się w oparciu o kluczowe dla siebie wartości
Bruno i Patrick Boccard
Bruno i Patrick Boccard
Nasza działalność

W ciągu czterech pokoleń od 1918 roku Boccard zdobył uznanie na całym świecie jako ważny podmiot zajmujący się realizacją coraz bardziej skutecznych i innowacyjnych instalacji przemysłowych. Boccard jest wiodącym integratorem przemysłowym rozwiązań procesowych i oferuje swoim klientom fachową wiedzę w obszarze inżynierii, produkcji, budowy oraz Utrzymania Ruchu, czasami zaś wszystkich tych czterech dziedzin jednocześnie, na rynkach ropy naftowej i gazu, energetyki, energetyki jądrowej i metalurgii, jak też browarnictwa, przemysłu spożywczego i napojów, kosmetyków i produktów higienicznych, a także farmaceutyków i biotechnologii.

Nasza wartość dodana

Firma przykłada wielką wagę do stosowania Boccard Management System, aby podczas realizacji projektów dochować zobowiązania, które brzmi „Safety first, on time, on spec, on budget”. W tej dewizie zawiera się doskonałość zarządzania projektami przez Boccard. Dzięki ponad 3500 pracowników w 35 krajach, firma Boccard jest nie tylko nadzwyczaj skuteczna w inżynierii, produkcji, budowie i Utrzymaniu Ruchu, ale opiera się również na zespołach ekspertów i wyjątkowej, elastycznej strukturze organizacyjnej, pozwalającej zarządzać dowolnym projektem na świecie. Nasz priorytet: utrzymywać bliską współpracę, aby opracowywać oferty odpowiadające wymaganiom naszych klientów chcących inwestować w krajach, w których zarządzanie projektami bywa czasami skomplikowane.

Nasze relacje z klientami

Hasło „Boccard, Alliance for success” odwołuje się przede wszystkim do relacji z klientami, które są naszym priorytetem. Zależy nam na nawiązaniu uczciwej i trwałej relacji opartej na wierze we wspólne wartości pomiędzy każdym klientem a naszym zespołem projektowym. Staramy się brać pod uwagę informacje zwrotne, aby nieustannie doskonalić swój proces zarządzania projektami.

Nasze zobowiązanie wobec klientów

Poprzez umieszczenie bezpieczeństwa w samym centrum swojego podejścia („Safety first”), Boccard optymalizuje skuteczność instalacji klientów, współpracując z nimi przez cały okres ich  funkcjonowania wyposażenia przemysłowego, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z projektem typu greenfield czy brownfield, projektem przestoju instalacji czy jej serwisu. Chcemy dzielić się swoim doświadczeniem, mając na celu obustronny sukces oraz zmniejszenie całkowitego kosztu instalacji klienta. Zadowolenie klientów jest naszym priorytetem, zaś hasłem przewodnim optymalizacja podejścia „Design to build and operate”.

Nasze zobowiązanie wobec pracowników

Tu również priorytet ma bezpieczeństwo! Głównym celem jest uzyskanie pewności, że nasi pracownicy pracują w bezpiecznym otoczeniu. Ponadto Boccard wprowadził solidną politykę zasobów ludzkich, mającą na celu rozwijanie wszystkich talentów. Dzięki Boccard Academy konsekwentnie promujemy kształcenie naszego zespołu. Dysponujemy też różnymi narzędziami przeznaczonymi do promowania rozwoju pracowników i proponujemy im różne możliwości poprzez BocMobility. Nasza pozycja na wielu rynkach, w zróżnicowanych specjalnościach i regionach, zapewnia bogate perspektywy rozwoju kariery zawodowej w ramach przedsiębiorstwa. W 2013 r. Boccard w uznaniu dla tych wysiłków otrzymał Nagrodę za inicjatywy w dziedzinie HR od pisma „Le Figaro Économie”.

Mocne strony naszej rodzinnej firmy

Niezależność, strukturalna elastyczność i długoterminowa wizja oparta na stałej strategii czynią dziś z Boccard jednego z niekwestionowanych światowych liderów na rynku. Jesteśmy znani z aktywnej postawy wobec klientów i wobec rynków, na których działamy.