Twoje potrzeby

Konkurencyjność, wydajność i zgodność z przepisami

 

 • Wydajne i produktywne urządzenia zgodne z zaostrzonymi przepisami oraz zdolne do szybkiej adaptacji zmian procesowych i produkcyjnych.
 • Dokładna kontrola identyfikacji pochodzenia oraz jakości produktów oraz poszanowanie dobrej praktyki produkcji
 • Elastyczność integracji oraz łatwe i szybkie dostosowanie się do zmian procesowych i produkcyjnych na rynku produktów higienicznych.
 • Poszanowanie środowiska naturalnego oraz norm CSR dzięki ograniczeniu zużycia energii i wody.

 

Nasza wartość dodana
 • „Time to market”: Dzięki naszemu doświadczeniu w produktach do pielęgnacji domu (mydła, środki dezynfekujące, produkty do mycia podłóg, środki do czyszczenia powierzchni) proponujemy opracowywanie spersonalizowanych rozwiązań procesowych, optymalizując jednocześnie czas trwania cyklu projektu oraz gwarantując najlepszy „time to market”.

 

 • Ekspert w mieszaniu, zasadniczym etapie procesu: nasze systemy mieszające i łączące surowce pozwolą Państwu przeprowadzić najdokładniejsze operacje mieszania, zapewniając jednocześnie wysoką jakość i integralność finalnego produktu.

 

 • Zoptymalizowane i certyfikowane zarządzanie projektami: dzięki naszemu doświadczeniu w zarządzaniu projektami proponujemy wysokiej jakości organizację obejmującą plan jakości projektu,  zawierające identyfikację pochodzenia materiałów,  oraz protokoły akceptacji (FAT/SAT) oraz kompletną dokumentację kwalifikacyjną.

 

Nasze rozwiązania

Boccard Health & Care dostarcza globalne i zautomatyzowane rozwiązania procesowe oraz wyposażenie dla zakładów produkujących środki do pielęgnacji domu (mydła, środki dezynfekujące, produkty do mycia podłóg, środki do czyszczenia powierzchni).

 

 • Skidy modułowe
 • Zbiorniki magazynowe
 • Zbiorniki do produkcji i mieszadła
 • Zbiorniki do topienia i zbiorniki buforowe
 • Stacje czyszczenia 
 • Proces dotyczący systemów automatyzacji 

 

Kontrolujemy wszystkie etapy Państwa procesu produktów płynnych i sproszkowanych: 

 

 • Magazynowanie/automatyczny transport
 • Mieszanie/rozprowadzanie substancji sproszkowanych 
 • Dodawanie
 • Emulgowanie/mieszanie w zbiorniku 
 • Homogenizacja na linii
 • Systemy skrobania 
 • Miareczkowanie
 • Sortowanie
 • Czyszczenie i sterylizacja na miejscu 

 

Home care - process solutions
Nasze produkty i usługi

Nasze produkty i usługi zostały specjalnie opracowane, aby: 

 

 • zmniejszać koszty OPEX (związane z Państwa instalacjami, nowymi lub istniejącymi),
 • poprawiać wydajność i dostępność Państwa systemu,
 • ograniczać Państwa wpływ na środowisko.

 

Boccard  Health & Care nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań oraz procesów właściwych dla przemysłu kosmetycznego dla Państwa procesu produkcji: 

 

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i naszej wiedzy eksperckiej w dziedzinie przemysłu kosmetycznego, oferujemy całą gamę usług mających na celu udoskonalenie Państwa instalacji, zarówno nowych, jak i już istniejących:

 

 • Wiedza ekspercka i audyt: 
 • Audyty wyników, efektywność operacyjna i energetyczna
 • Remont istniejących instalacji 
 • Przeniesienie skidów produkcyjnych (od demontażu po uruchomienie)

 

 • Optymalizacja wyników:
 • Rozwiązania mające na celu zwiększenie efektywności Państwa urządzeń produkcyjnych 
 • Diagnoza, zmiany i zgodność (ATEX itp.) instalacji
 • Doskonalenie kontroli automatyzacji i nadzoru lub pełnych przeglądów 
 • Poprawa łatwości czyszczenia urządzeń procesowych dzięki zindywidualizowanym rozwiązaniom 
 • Szkolenie pracowników

 

 • Części zamienne i Maintenance:
 • Naprawa instalacji i podzespołów oraz  Maintenance
 • Dostawa części zamiennych.

 

Success Stories

 • Rozbudowa jednostki produkcyjnej w laboratoriach oraz remont systemu automatyki
  ( Francja )
   

  „Głównym atutem Boccard jest oferta "pod klucz". Fakt, że jeden podmiot zajmował się projektem od początku do końca i był w stanie panować nad wszystkimi branżami na całej długości łańcucha dostaw, zapewnił nam spokój. W trakcie poszczególnych faz wdrożenia relacje międzyludzkie bardzo się przyczyniły do sukcesu tego nowego projektu pilotowanego przez zespół Boccard.” 

   
Skontaktuj się z nami !
Kosmetyka & Higiena
Formularz kontaktowy