Twoje potrzeby
Konkurencyjność, wyniki i zgodność z przepisami 
 
 • Efektywne, niezawodne i bardzo elastyczne instalacje, zdolne do szybkiego wprowadzania i adaptacji zmian procesów i zmian produkcji.
 • Przestrzeganie Dobrych Praktyk Produkcji, aby zapewnić identyfikowalność i bezpieczeństwo.
 • Zgodność z surowymi przepisami w branży kosmetycznej i dermokosmetycznej, przy jednoczesnej ochronie środowiska (CSR) dzięki ograniczonemu zużyciu energii i wody.
 

 

Nasza wartość dodana

Boccard Health & Care kontroluje każdy etap procesu produkcyjnego i proponuje klientom zautomatyzowane i spersonalizowane rozwiązania procesowe, a także urządzenia specjalistyczne:  

 • „Time to market”: przystępując do projektu każdego zindywidualizowanego rozwiązania procesowego, opieramy się na bogatym zestawie doświadczeń i optymalizujemy długość cyklu od projektu po uruchomienie, aby zagwarantować najkorzystniejszy „time to market” i optymalne wyniki.
 • Wiedza ekspercka w dziedzinie mieszania, które stanowi kluczowy etap procesu: nasze systemy mieszania i dodawania surowców pozwalają Państwu na przeprowadzanie najdelikatniejszych operacji mieszania, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i nienaruszalności wyrobu gotowego.
 • Zoptymalizowane i certyfikowane zarządzanie projektem: zarządzanie projektem oraz organizacja wysokiej jakości, w tym Plan Jakości Projektu, raporty z budowy uwzględniające identyfikowalność materiałów, testy spawalnicze oraz protokoły zatwierdzające (testy FAT/SAT), a także kompletna dokumentacja z kwalifikacji.
 

 

Nasze rozwiązania
Boccard Health & Care oferuje w dziedzinie higieny, zabiegów higienicznych i pielęgnacji domowej zautomatyzowane rozwiązania procesowe oraz wyposażenie dla jednostek wytwarzających artykuły do higieny osobistej (pasty do zębów, żele, mydła i dezodoranty), pielęgnacji domowej i produkty higieniczne w płynie i w proszku. 
 
 • Skidy modułowe
 • Zbiorniki magazynowe
 • Mieszalniki do produkcji 
 • Mieszalniki do topienia i kadzie buforowe
 • Stacje czyszczenia 
 • Proces dotyczący systemów automatyzacji 
 
Kontrolujemy wszystkie etapy procesów dotyczących produktów ściśle higienicznych, zarówno płynnych, jak i sproszkowanych: 
 • Magazynowanie
 • Zautomatyzowany transfer
 • Mieszanie/ rozprowadzanie substancji sproszkowanych 
 • Dodawanie
 • Emulgowanie/ mieszanie w mieszalniku
 • Homogenizacja na linii
 • Systemy skrobania 
 • Miareczkowanie
 • Sortowanie
 • Czyszczenie i sterylizacja na miejscu 
Nasze produkty i usługi
Nasze produkty i usługi zostały specjalnie opracowane, aby: 
 • zmniejszać koszty OPEX (związane z Państwa instalacjami, nowymi lub istniejącymi),
 • poprawiać wydajność i dostępność Państwa systemu,
 • ograniczać Państwa wpływ na środowisko.
 
Boccard Health & Care nieustannie poszukuje specjalistycznych i innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych dla Państwa procesu produkcji: 
 

 

Oferujemy całą gamę usług mających na celu pomoc w modernizacji Państwa instalacji:
 
 • Wiedza fachowa i audyt: 
  • Audyty wyników, efektywność operacyjna i energetyczna
  • Remont istniejących instalacji 
  • Transfer skidów produkcyjnych (od demontażu po uruchomienie)
 
 • Optymalizacja wyników:
  • Rozwiązania mające na celu zwiększenie niezawodności Państwa zakładu produkcyjnego 
  • Diagnoza, zmiany i zgodność (ATEX itp.) instalacji
  • Doskonalenie kontroli automatyzacji i nadzoru lub pełnych przeglądów 
  • Poprawa łatwości czyszczenia urządzeń procesowych dzięki zindywidualizowanym rozwiązaniom 
  • Szkolenie pracowników 
 
 • Części zamienne i Maintenance:
  • Naprawa instalacji oraz Maintenance 
  • Dostawa części zamiennych
Skontaktuj się z nami !
Kosmetyka & Higiena
Formularz kontaktowy
Skontaktuj się z nami !
Kosmetyka & Higiena
Formularz kontaktowy