GIFEN: nowa organizacja francuskiego przemysłu jądrowego
28/06/2018
BOCCARD jednym z założycieli Francuskiej Grupy Energetyki Jądrowej (GIFEN).

Podczas posiedzenia inauguracyjnego w dniu 14 czerwca 2018 r. francuskie stowarzyszenia przemysłu jądrowego: AIFEN (Francuskie Stowarzyszenie Eksporterów Przemysłu Nuklearnego), GIIN (Francuskie Stowarzyszenie Przemysłu Jądrowego), PFME (Partnerstwo Energetyczne Francja-Świat), FAIF (Francuskie Forum Przemysłu Atomowego) oraz 24 głównych dostawców i graczy z branży energetycznej: EDF, ORANO, FRAMATOME, CEA (Komisariat ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii), ANDRA (Krajowa Agencja ds. Zarządzania Odpadami Radioaktywnymi), utworzyli wspólnie Francuską Grupę Przemysłu Energetyki Jądrowej (GIFEN).

 

Grupa ta stanie się rzecznikiem francuskiego przemysłu jądrowego, który obejmuje 2 600 firm i 220 000 miejsc pracy, i będzie reprezentować wspólne interesy swoich członków, zarówno we Francji, jak i za granicą. Jej misją będzie reprezentowanie wszystkich producentów sektora w ich kontaktach z organami rządowymi i administracjami oraz w kontaktach z organizacjami zajmującymi się kwestiami związanymi z przemysłem jądrowym (w tym także działaniami likwidacyjnymi) we Francji, w Europie i poza nią. Będzie także prowadzić projekty o charakterze przekrojowym wspierające branżę, w szczególności w celu promowania rozwoju działalności swoich członków we Francji i za granicą (wystawy, targi itp.).


GIFEN stanie się kluczowym motorem przemian w branży, które już się rozpoczęły, i będzie dążył do osiągnięcia zamierzonej przez wszystkich graczy doskonałości. GIFEN czeka kilka dużych projektów z zakresu kompetencji i szkoleń, bezpieczeństwa jądrowego, innowacji, badań i rozwoju (R&D), transformacji cyfrowej, strategii i rozwoju gospodarczego, szczególnie na poziomie regionalnym.
 

Wyodrębniona w ramach GIFEN Grupa Dostawców Usług (tzw. GIFE) pozwoli tym spółkom na nawiązanie długotrwałych relacji z głównymi zagranicznymi zleceniodawcami. GIFE zapewni także tym dostawcom forum wymiany tematów, które są dla nich szczególnie ważne.

 
Zarząd GIFEN będzie miał 18 członków (9 reprezentujących zleceniodawców, 9 reprezentujących dostawców). Ten parytet jest obietnicą zaangażowania wszystkich w przyszłość całego przemysłu jądrowego. Ponadto GIFEN będzie kluczowym rozmówcą dla nowej Rady ds. Strategii Przemysłu Jądrowego ustanowionej przez rząd francuski podczas restrukturyzacji Krajowej Rady Przemysłu.

 

Członkowie Grupy:

AIFEN, ALBATROS, ANDRA, ASSYSTEM ENGINEERING and OPERATION SERVICES, BOCCARD, CEA, CLEMESSY, DAHER TECHNOLOGIES, EDF, EGIS INDUSTRIES, ENGIE ENERGIE SERVICES, FAIF, FRAMATOME, GENERAL ELECTRIC FRANCE, GIIN, NUVIA, ONET TECHNOLOGIES, ORANO, ORTEC EXPANSION, PFME, PONTICELLI FRERES, REEL, ROBATEL INDUSTRIES, ROLLS ROYCE CIVIL NUCLEAR, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, SIEMENS, SITES, SNEF, SPIE NUCLEAIRE, VALLOUREC TUBES, VELAN, VEOLIA, VINCI ENERGIES NUCLEAIRE.