Twoje potrzeby

Produktywność, elastyczność i zgodność z normami bezpieczeństwa żywności

 

 • Elastyczność procesu: możliwość zmiany istniejących procesów przy minimalnym wpływie na produkcję i wskaźniki produktywności
 • Produktywność i wyniki: optymalizacja kosztów produkcji i wydajności zapewniająca globalnie lepsze wyniki
 • Bezpieczeństwo żywności: zgodność z najsurowszymi normami międzynarodowymi w obszarze bezpieczeństwa żywności
 • Higiena: identyfikowalność i rozwiązania z zakresu czyszczenia na miejscu (CIP).

 

Dodatki spożywcze
Nasza wartość dodana

Boccard kontroluje każdy z etapów procesu inwestycyjnego związanego ze składnikami spożywczymi i oferuje rozwiązania na miarę: 

 

 • Elastyczność i skrócenie czasu w którym produkt trafia na rynek: gwarantowane przez nasz unikalny system zarządzania projektami w oparciu o podejście „Design Build”
 • Inteligentny proces: nasi wyspecjalizowani i doświadczeni inżynierowie branży spożywczej oraz automatyki opracowują rozwiązania całkowicie zautomatyzowane, uwzględniające identyfikowalność i kontrolę produkcji
 • Zarządzanie projektem: zespół specjalistów z dużym doświadczeniem z dziedziny zarządzania projektami i usług skutecznego wdrażania technologii
 • Przestrzeganie norm higieny i bezpieczeństwa: gwarantowane dzięki naszemu dużemu doświadczeniu w dziedzinie instalacji sanitarnych. Boccard jest członkiem założycielem EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group, www.ehedg.fr) i działa w ramach komitetu 3-A Sanitary Standards Inc.

 

Nasze rozwiązania

 Boccard projektuje, prefabrykuje i instaluje wyposażenie i kompleksowe zautomatyzowane rozwiązania do produkcji dodatków spożywczych:

 

 • Modułowe systemy transportowe
 • Zbiorniki procesowe i magazynowe
 • Hydroliza
 • Fermentacja
 • Doświadczenie w procesach mieszania
 • Dodawanie, dozowanie i mieszanie proszków
 • Przygotowanie i standaryzacja
 • Filtrowanie i oddzielanie
 • Pasteryzacja i sterylizacja
 • Sterylne i ultraczyste zbiorniki procesowe
 • Czyszczenie na miejscu (CIP)
 • Automatyzacja
 • Centralna obsługa i zarządzanie recepturami
 • Identyfikowalność

 

Dodatki spożywcze
Nasze produkty i usługi

Nasze produkty i usługi opracowano specjalnie w celu:

 

 • zmniejszenia kosztów OPEX (związanych z instalacjami, nowymi lub istniejącymi);
 • poprawy produktywności i dostępności systemu;
 • ograniczenia oddziaływania na środowisko.

 

Boccard stale poszukuje innowacyjnych rozwiązań, aby poprawiać osiągi instalacji i jakość produktów gotowych:

 

 • Milkytherm: kompletna gama do pasteryzacji w systemie ciągłym
 • Ultraczyste i czyste zbiorniki mieszające
 • MixturAll: zbiornik dedykowany do dodawania i mieszania proszków
 • Lactemix: system nawadniania proszków mlecznych
 • Dosea: doświadczenie w dozowaniu
 • Dégazeur: system odgazowania, sterowanie podciśnieniem
 • DryConnect: kompaktowe i higieniczne rozwiązanie zapobiegające przedostawaniu się wilgoci
 • BocLock: złącze zabezpieczające operacje transportowe
 • OptiLines+: inteligentne czyszczenie rurociągów w celu optymalizacji transportu produktów
 • OptiBox: czyszczenie kontrolowane
 • TrackAdvance: oprogramowanie do nadzoru identyfikowalności
 • BocLube: zarządzanie i usługi utrzymania systemu smarowania

 

Zarówno w przypadku instalacji istniejących jak i nowych nasze zespoły zapewniają wsparcie, oferując specjalistyczne usługi:

 

 • Naprawy i obsługa techniczna instalacji
 • Wspieranie niezawodności narzędzi produkcyjnych
 • Diagnostyka i modyfikacje instalacji
 • Optymalizacja procesów
 • Szkolenie personelu

 

Success Stories

Food Ingredients Process Solutions Boccard
 • Linia produkcyjna zdemineralizowanej serwatki D90 BIO
  ( Francja )
   

  Nasz zespół zaprojektował, wyprodukował oraz zainstalował nowe urządzenia do wytwarzania zdemineralizowanej serwatki D90 BIO z mleka odtłuszczonego. Projekt wiązał się z wdrożeniem nowego procesu produkcyjnego w skład którego weszły: zbiorniki procesowe, nowa stacja CIP (clean-in-place) dla modułów do obróbki termicznej oraz moduły do mikro-filtracji, ultra-filtracji, nano-filtracji oraz moduły do elektrodializy.

   
  Boccard Process Solutions Food Ingredients
 • Food Ingredients Process Solutions Boccard
  Linia do obróbki termicznej białek roślinnych
  ( Belgia )
   

  Nasz zespół zaprojektował oraz zainstalował kompletną linię do ciągłej obróbki termicznej białek roślinnych. Proces uwzględnia zbiorniki magazynowe z dostępną online precyzyjną kontrolą pH, bezpośrednim wtryskiem pary oraz chłodzeniem próżniowym.

   
  Boccard Process Solutions Food Ingredients
 • Food Ingredients Process Solutions Boccard
  Nowa fabryka aromatów do żywności
  ( USA )
   

  Projekt typu greenfield dla nowego obiektu wytwarzającego aromaty do żywności na bazie mięsa.  Ten kompleksowy projekt „pod klucz” obejmował zaprojektowanie, instalację i uruchomienie czterech (4) linii technologicznych: separacji, hydrolizy, filtracji i zagęszczania, a także stacji mycia automatycznego (CIP).

   
  Boccard Process Solutions Food Ingredients
Skontaktuj się z nami !
Przetwórstwo żywności
Formularz kontaktowy