Twoje potrzeby
Inwestycja w pełni dedykowana do potrzeb:
 • Ogólnoświatowe wsparcie: usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne oraz wsparcie inżynierskie
 • Najnowsze technologie i najwyższe standardy wykonania
 • Zoptymalizowane wyniki: minimalne zużycie mediów i energii
 • Bezpieczeństwo: instalacja bezpieczna i niezawodna, umożliwiająca zrównoważoną eksploatację 
 • Wiedza ekspercka: uproszczona eksploatacja i konserwacja 
 • Zgodność z przepisami ochrony środowiska: brak odpadów niebezpiecznych, ilość emisji ograniczona do minimum 
 
Boccard design for a Chlor plant
Nasza wartość dodana
Boccard Plant Solutions posiada zasoby pozwalające zaoferować producentom chloru i sody:
 • Sprawdzony i certyfikowany proces, umożliwiający eksploatację przez całą dobę 
 • Specjalistyczny projekt upraszczający eksploatację i Maintenance 
 • Bezpieczny proces: gwarantowana szczelność instalacji 
 • Najważniejsze wyposażenie dostarczane przez uznanych producentów i dostawców zatwierdzonych przez Boccard
 • Dostarczane moduły przetestowane wcześniej w warsztacie, co pozwala na skrócenie czasu instalacji i ograniczenie kosztów. 
 • Boccard posiada certyfikat OSHAS 18001.

 

Nasze rozwiązania
Boccard Plant Solutions dostarcza  specjalistyczne wyposażenie dla fabryk chloru i sody:
 • Projekt modułowy: dzięki łączeniu różnych jednostek (modułów), fabryka może zostać przystosowana do lokalnych wymogów czy szczególnych oczekiwań 
 • Szeroka gama produkcji: od 1 do 15 t/doba  w przeliczeniu na chlor
 • Elektrolizery membranowe: alternatywa dla dawnych ogniw rtęciowych. Koncepcja ta pozwala na uzyskiwanie stężeń do 155 g/l
 • Koncepcja procesowa pozwalająca na optymalizację i ponowne użycie produktów pośrednich, pochodnych oraz mediów
 • Oczyszczanie emisji płynnych i gazowych przed ich uwolnieniem do otoczenia dzięki zastosowaniu odpowiednich systemów
 
Nasze produkty i usługi
Nasze produkty i usługi zostały specjalnie opracowane, aby: 
 • zmniejszać koszty OPEX (związane z Państwa instalacjami, nowymi lub istniejącymi);
 • poprawiać wydajność i dostępność Państwa systemu;
 • ograniczać Państwa wpływ na środowisko.
 
Boccard Plant Solutions nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, by poprawiać wyniki Państwa fabryk chloru i sody: od surowej soli po podchloryn sodu (proszek do prania) – produkcja kwasu chlorowodorowego lub opcjonalnie chlorku żelaza.
 
Zarówno w przypadku nowych instalacji, jak i już istniejących, mogą Państwo liczyć na specjalistyczne usługi świadczone przez nasz zespół:
 • Naprawa i Maintenance
 • Optymalizacja narzędzi produkcji
 • Diagnozowanie i modyfikowanie instalacji
 • Optymalizacja procesów
 • Szkolenie pracowników
 
Skontaktuj się z nami !
Stal i kopalnie
Formularz kontaktowy