Twoje potrzeby
Pomoc przy opracowywaniu opcji migracji technologii w celu optymalizacji osiągnięć: 
 
 • Projekt i montaż instalacji w krótkim terminie 
 • Optymalizacja parametrów procesu 
 • Zmniejszenie całkowitego kosztu instalacji
Boccard process solutions
Nasza wartość dodana
Nasze kompleksowe rozwiązania w dziedzinie procesów bio w obszarze fermentacji przemysłowej projektowane są „na miarę”, aby zoptymalizować bio podkłady (biomasa lignocelulozowa, biomasa z roślin oleistych, białko, algi, mikroalgi itp.) i produkować substancje aktywne lub surowce :
 
 • Know-how i doświadczenie w dziedzinie projektowania procesów: nasi eksperci w dziedzinie procesów określają najodpowiedniejszą konfigurację  do instalacji  fermentatora, jak również jego otoczenie/regulację (temperaturę, natlenienie, pH itp.), filtrowanie, odwirowywanie, chromatografię itp.
 • Elastyczność: aby wprowadzić zmiany w naszych instalacjach do fermentacji, wystarczy  zastosować inne mikroorganizmy i wprowadzić kilka zmian na wcześniejszym etapie procesu.
 • Intelligence process: trwałe systemy automatyzacji, w pełni otwarte i możliwe do dostosowania do dowolnej automatyki dostępnej na rynku.
 • Uzyskiwane wyniki: nasze instalacje „pod klucz” (super skidy i skidy) zostały opracowane tak, by redukować koszty eksploatacji oraz optymalizować właściwości emitowanych substancji (temperatura, metanizacja, gaz syntezowy).
 

 

Nasze rozwiązania
Boccard oferuje globalne rozwiązania dla fermentacji przemysłowej, przystosowane do różnych branż wykorzystujących procesy fermentacji: spożywczej, rolnictwa ekologicznego, farmaceutycznej, probiotycznej i kosmetycznej.
 
Kontrolujemy różne fazy procesu fermentacji, od obróbki wstępnej przy odbiorze biomasy po kluczowy etap fermentacji, poprzez miareczkowanie, hydrolizę, ekspandowanie błyskawiczne i obróbkę cieplną. Fermentacja zależna jest od wielu parametrów wpływających na produkcję: napowietrzenia, mieszania, temperatury, pH, ścinania, oświetlenia, sterylności.
Kontrolujemy również dalsze etapy procesu fermentacji na, związane z ekstrakcją, koncentracją i oczyszczaniem.
Nasze innowacyjne rozwiązania techniczne wdrażane są w formie modułowych skidów przeznaczonych do produkcji, super skidów lub kompletnych hal produkcyjnych, aż po końcowy rozruch instalacji. Produkujemy fermentatory, kadzie magazynowe i wszelkie niezbędne rurociągi. 
 
Nasze globalne rozwiązania fermentacji przemysłowej obejmują następujące elementy:
 • Obróbka na etapie wstępnym 
 • Przygotowanie pożywki bakteryjnej
 • Fermentatory i akcesoria (mieszanie, czyszczenie itp.)
 • Stacje CIP
 • Stacje ekstrakcji/koncentracji (filtrowanie/odwirowywanie)
 • Stacje oczyszczania(chromatografia)
 

 

Nasze produkty i usługi
Nasze produkty i usługi zostały specjalnie opracowane, aby: 
 • zmniejszać koszty OPEX (związane z Państwa instalacjami, nowymi lub istniejącymi);
 • poprawiać wydajność i dostępność Państwa systemu;
 • ograniczać Państwa wpływ na środowisko.
 
Nieustannie poszukujemy  innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do Państwa wymogów, dążąc do poprawy wyników oraz zmniejszenia zużycia. Boccard towarzyszy Państwu w opracowywaniu procesu biomasy (resztki melasy, drewno, skrobia itp.) oraz w  wyborze najlepszych opcji migracji technologii.   
 
Nasze zespoły proponują rozwiązania w zakresie usług „na miarę” dla Państwa instalacji, zarówno nowych, jak i już istniejących:
 
 • Naprawa i Maintenance
 • Audyty wydajności procesów dotyczących narzędzi produkcyjnych 
 • Audyty wydajności energetycznej  
 • Diagnozowanie i modyfikowanie instalacji
 • Optymalizacja procesów 
 • Szkolenie pracowników
 

Success Stories

 • Fermentacja bioetanolu
  ( Francja )
   

  Boccard dostarczył pięć fermentatorów o dużej pojemności (do 230 m3) firmie BENP w celu przeprowadzania ekstrakcji białka z kukurydzy.

   
  Fermentacja bioetanolu - Boccard
 • Fermentacja bioetanolu
  ( Francja )
   

  Nabycie 5 fermentatorów o pojemności 1 500 m3 do produkcji etanolu z buraków cukrowych

   
  Fermentacja bioetanolu - Boccard
Skontaktuj się z nami !
Przetwórstwo żywności
Formularz kontaktowy