Twoje potrzeby

Elektrociepłownie poszukują partnerów potrafiących realizować kompleksowo projekt we wszystkich zakresach  na potrzeby BOP (Balance of Plant).

Nasza wartość dodana
Boccard Power & Utilities proponuje podejście typu Design to Build:
 • Zatwierdzenie projektu podstawowego /basic design/ klienta 
 • Projektowanie pewnych, niezawodnych i trwałych rozwiązań, spełniających wymogi dotyczące budowy, eksploatacji i Maintenance
 • Koordynacja i zarządzanie połączeniami styku między różnymi specjalnościami (inżynieria lądowa, elektryka, automatyka, wyposażenie, rury i estakady)
 • Zintegrowane rozwiązanie pozwalające nam na kontrolowanie łańcucha dostaw  
 • Liczne referencje w dziedzinie budowy elektrociepłowni 
 

 

Nasze rozwiązania
Boccard Power & Utilities to doskonały partner przy budowie elektrociepłowni:
 • Elektrociepłownie: węgiel, gaz ziemny, olej opałowy, odzysk energii z odpadów, kogeneracja
 • Elektrownie jądrowe: zespół turbiny parowej
 
Boccard Power & Utilities BOP zapewnia zintegrowaną organizację umożliwiającą zarządzanie łańcuchem dostaw Państwa projektów budowy elektrowni:
 • Nasz dział inżynierii wykonuje usługi zintegrowane, projektuje dane części od etapu basic design aż po commissioning_start-up
 • Nasz dział zakupów jest w stanie zaoferować zaopatrzenie z całego świata 
 • Nasi inżynierowie zarządzają projektami wielobranżowymi (inżynieria lądowa, elektryka, automatyka, konstrukcje metalowe, kotły, rury)
 • Nasze międzynarodowe zakłady produkcji spooli posiadają kwalifikacje odpowiednie, aby produkować  rury, spoole czy moduły  z wszelkich materiałów (CS, SS i stopy stali)
 • Jesteśmy w stanie dokonać mobilizacji zespołu doświadczonych pracowników 
 
Boccard Power & Utilities oferuje w szczególności następujące rozwiązania:
 • Partie rur od szczegółowego projektu po budowę, z wszelkich materiałów: stali węglowej, stali nierdzewnej i stali stopowych 
 • Zarządzanie sprzętem pomocniczym i jego instalacja 
 • Wyposażenie i oprzyrządowanie on-line: zaopatrzenie i instalacja 
 • Dostarczenie zbiorników magazynowych oraz kadzi 
 • Rozwiązania pod klucz w zakresie mediów, wytwarzania i dystrybucji: woda demineralizowana, woda lodowa, para, ciepła woda, gazy przemysłowe, sprężone powietrze 
 • Estakady, konstrukcje ze stali
 • Skidy modułowe 
 • Ochrona p-poż. "pod klucz"
Nasze produkty i usługi
Nasze produkty i usługi zostały specjalnie opracowane, aby: 
 • zmniejszać koszty OPEX (związane z Państwa instalacjami, nowymi lub istniejącymi),
 • poprawiać wydajność i dostępność Państwa systemu,
 • ograniczać Państwa wpływ na środowisko.
 
Boccard Power & Utilities nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, aby poprawiać wyniki Państwa instalacji, zarówno nowych, jak i już istniejących.
 
 • Nasi inżynierowie korzystają podczas procesu projektowania z najnowszych programów informatycznych: PROSIM, Arrow & Fathom 
 • Nasi inżynierowie korzystają przy projektowaniu i obliczeniach z najnowszych programów informatycznych: 3D PDMS, Autocad, CAESAR, Rohr II, Robot, SICAP, COSMOS
 • BocTrack®: narzędzie służące zapewnieniu identyfikowalności, od inżynierii przez produkcję aż po budowę
 • Wymogi w zakresie certyfikatów DESP, moduł H
 • Zgodność z przepisami ATEX, dyrektywa maszynowa

Success Stories

 • Elektrownia kogeneracyjna zasilana gazem
  ( Pont sur Sambre - Francja )
   

  Zestaw rur wysokiego/średniego/niskiego ciśnienia  do bloku 400 MW: całość sieci rurociągów (podziemnych i napowietrznych).Studium szczegółowe, obliczenia, zaopatrzenie, producent dysponujący certyfikatem DESP oraz instalacja na miejscu, stopy stali P9.1 i P22

   
  Elektrownia kogeneracyjna zasilana gazem - Boccard
 • Elektrownia zasilana mazutem
  ( Lucciana B - Francja )
   

  Balance of Plant o mocy 120 MW: studium szczegółowe, zaopatrzenie, zbiorniki magazynowe, estakady łączące, ochrona p-poż., zainstalowanie wyposażenia pomocniczego, oprzyrządowanie, sieci elektryczne i rurociągi 

   
  Elektrownia zasilana mazutem - Boccard
 • Elektrownia kogeneracyjna zasilana gazem
  ( Cycofos - Francja )
   

  Zestaw rur średniego/niskiego ciśnienia do bloku 400 MW: studium szczegółowe, zaopatrzenie, produkcja oraz instalacja na miejscu  

   
Skontaktuj się z nami !
Energetyka
Formularz kontaktowy