Twoje potrzeby
Wydłużenie czasu eksploatacji stacjonarnych instalacji jądrowych i instalacji sklasyfikowanych jako stanowiące potencjalne zagrożenia dla środowiska, zmniejszenie ryzyka do absolutnego minimum oraz zmniejszenie kosztów globalnych:
 
 • Kontrola kosztów  utrzymania ruchu i konserwacji w celu zapewnienia pewnej, niezawodnej, trwałej i rentownej wydajności
 • Poleganie na naszej reaktywności i proaktywności 
 • Optymalny czas reakcji i ograniczone przestoje
 • Zwiększone bezpieczeństwo operacyjne: ograniczenie ryzyka i zwiększone bezpieczeństwo
 • Zwiększenie dostępności i niezawodności reaktorów 
Nasza wartość dodana

Boccard Maintenance Nucléaire zapewnia i przyczynia się do sukcesu inwestycji poprzez:

 
 • Reagowanie i niezawodność gwarantujące, że narzędzia produkcyjne Klientów będą zawsze zapewniały najwyższą wydajność i bedą optymalizować bezpieczeństwo energetyczne
 • Doświadczenie w wielu dziedzinach: nasz doświadczony zespół serwisowy szczyci się szerokim zakresem kompetencji
 • Dedykowana bezpośrednia osoba do kontaktów; obecność zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym zapewnia większą elastyczność
 • Proaktywne podejście do innowacji: nasi eksperci identyfikują i analizują problemy Klientów i opracowują innowacyjne rozwiązania gwarantujące Klientom oszczędności
 • Stosowanie metod zmniejszających nakłady
 • Dział techniczny wyspecjalizowany w zakresie metod ochrony przed promieniowaniem i ze znajomością norm związanych z energetyką jądrową
 • Szeroki zakres kompetencji powodujący zmniejszanie ryzyka powstającego na styku poszczególnych branż
 • Realizacja głównych wyłączeń instalacji 
 • Własna metodologia i zasoby
 • Dostosowanie do metod Klienta 

 

Nasze rozwiązania
Boccard Maintenance Nucléaire przeprowadza konserwacje instalacji, zapewnia ich bezpieczeństwo, zwiększa efektywność inwestycji swoich Klientów oraz sprawność instalacji.
 
 • Ekspertyzy i doradztwo: Zintegrowane techniki konserwacji i  utrzymania ruchu oraz odpowiednie metody i działania zapewnieniają niezawodnośc dla każdego kontraktu — badania wykonalności i wsparcie techniczne
 • Opracowywanie polityki konserwacji przed fazą projektowania  
 • Standaryzowane procedury wewnętrzne mające na celu kontrolowanie i optymalizowanie zaawansowania projektu, jego kosztów i harmonogramu
 • Usługi serwisowe: w tym wsparcie i analiza nieprawidłowości, konserwacja i serwisowanie, przeglądy i okresowe kontrole rurociągów, możliwość pracy z wyłączeniem bloków i w blokach niewyłączonych z ruchu
 • Konserwacja rurociągów, konstrukcji wsporczych, zakotwień, klap, pomp, armatury i zaworów zapewnia Klientom wsparcie dla ich instalacji procesowych
 • Dostawy części zaawansowanych technologicznie 
 • Projektowanie i montaż sieci rurociągów i sprzętu w celu optymalizacji i modernizacji instalacji jądrowych.
Nasze produkty i usługi
Nasze produkty i usługi zostały specjalnie opracowane, aby: 
 • zmniejszać koszty OPEX (związane z Państwa instalacjami, nowymi lub istniejącymi),
 • poprawiać wydajność i dostępność Państwa systemu,
 • ograniczać Państwa wpływ na środowisko.

 

Boccard Maintenance nieustannie poszukuje innowacyjnych i specyficznych rozwiązań w celu poprawy wydajności urządzeń Klientów. 
 
Nasze zespoły mogą udzielać wsparcia Klientom, zapewniając specyficzne usługi:
 
 • Scentralizowany dział
 • Inżynieria konserwacji i Utrzymania ruchu (badania, obliczenia, metody, bezpieczeństwo, jakość)
 • Opracowywanie i/lub optymalizacja planów konserwacji 
 • Optymalizacja narzędzi produkcji
 • Diagnostyka i modyfikacje instalacji
 • Optymalizacja procesów
 • Szkolenie personelu
 • Specyfikacje techniczne i zakupy sprzętu
 • Wsparcie przy oddawaniu do eksploatacji

 

Boccard zobowiązanie maintenance jądrowa

Success Stories

Boccard CEA Maintenance rurociągów w elektrowni
 • Maintenance i przeprowadzanie inspekcji w elektrowniach jądrowych CNPE - na terenie całej Francji
  ( Francja )
   

  Maintenance i kontrola rurociągów w obiegach pierwotnym i wtórnym, wymagane przepisami kontrole urządzeń ciśnieniowych, otwieranie i zamykanie wytwornic pary, prowadzenie prac spawalniczych na głównym obiegu pierwotnym i głównym obiegu wtórnym, wiedza ekspercka i kontrole nieniszczące

   
 • Analiza i przygotowanie rurociągów dla elektrowni jądrowej
  ( La Hague - Francja )
   

  Analiza i wymiana sieci rurociągów

   
 • Boccard CEA Maintenance rurociągów w elektrowni
  Maintenance rurociągów w elektrowni jądrowej
  ( Valduc - Francja )
   

  Maintenance rurociągów i spawanie orbitalne 

   
Skontaktuj się z nami !
Maintenance
Formularz kontaktowy