solutions

Reactors

We help to ensure the safety of the process itself, as well as the safety of personnel

Your trial
our offer
why us
our projects
We are well aware that reactors, as a rule, operate under conditions of large fluctuations in pressure and temperature. This is due to the specificity of exothermic / endothermic reactions or is caused intentionally in order to carry out such reactions.

Bearing this in mind, we attach great importance to the design of our reactors, their appropriate equipment, the selection of appropriate materials from which they are made and the provision of a control system that allows full control over the process. All this to ensure maximum safety for people and the process.

your trial

Construction of a reactor in response to a variety of chemical processes 

Reactors are special tanks or tank devices in which dedicated chemical reactions are carried out. Gases, liquids and solids can participate in these reactions.

The variety of chemical processes requires a variety of reactor designs. Such diversity, however, makes them widely used in various industries. Speech here, among others about the food, cosmetics, pharmaceutical and chemical industries.

Our engineers have knowledge and experience in all of the above-mentioned industries. Thanks to this, we are able to successfully offer you reactors adapted to carry out any chemical process. The constructors will make every effort to select the appropriate equipment and ensure the appropriate standard of finishing the reactor.

Safe, stable and controlled process

Learn more about device design
Chemical reactions release heat or absorb heat. In some cases, they can lead to an uncontrolled increase in temperature, which can lead to a number of effects, such as: boiling over of the reaction mass or even an explosion. The release of flammable materials can cause fire or re-explosions, and hazardous and toxic substances can contaminate the workplace and even the surrounding area.

Accurate control of reaction parameters, making recipes in proven and safe devices is the basis of a safe and efficient chemical process. It is worth entrusting their implementation to constructors who know the processes and chemical reactions very well and are able to select the appropriate equipment of the reactor to the needs of the substance.

Download the reactors brochure

our offer

Reactors designed for the specific properties of the product and the chemical reactions taking place in the device 

Oferowane przez nas reaktory chemiczne wyposażone są m.in. w mieszadła. Dobieramy je w zależności od właściwości fizykochemicznych produktu oraz specyfiki reakcji chemicznej, która ma w nich zachodzić. Wszystko po to, aby uzyskany dzięki mieszadłom efekt procesu był jak najbardziej zadowalający.

Nasze reaktory posiadają także płaszcze grzewczo-chłodzące – tradycyjne lub wykonane w technologii Plasma Pillow Plate. Wszystkie reaktory wyposażamy w układ kontrolno-pomiarowy oraz system sterowania. 

Co ważne, nasze reaktory wykazują odporność chemiczną na substancje niebezpieczne, np. wybuchowe lub żrące, które zostaną umieszczone we wnętrzu reaktora. Wszystko dzięki temu, że tworzymy urządzenie ze stali nierdzewnej oraz materiałów odpornych na wybrane media Klienta. 

our services

Our services to ensure the safety and efficiency of your devices and installations

We ensure the safety and efficiency of your installations and devices. Our service technicians will carry out diagnostics on site and order the necessary repair actions.
We offer preventive solutions, including digital solutions tailored to your needs.

Audits and periodic-control reviews

 • identyfikacja części zużywających każdego sprzętu
 • kontrola sprzętu AKiP
 • analiza stopnia zużycia części w celu dostosowania częstotliwości wymiany do warunków prac
 • przedstawienie listy części zużywalnych, które powinny być na stanie celem zapewnienia nieprzerwanej produkcji

Basic maintenance activities:

 • kontrola i usuwanie bieżących nieszczelności
 • kontrola stanu środków smarnych i punktów smarnych
 • kontrola stanu powierzchni urządzeń
 • kontrola stanu wyposażenia procesowego
 • kontrola stanu instalacji elektrycznych

Spare parts service

 • gwarancja oryginalnych części zgodnych z wymogami instalacji i obwodami identyfikacyjnymi
 • lista zalecanych części zamiennych
 • dostawa części zużywalnych do zbiorników, wymienników, pomp, zaworów, jednostek filtracyjnych itp.
 • przegląd/wymiana elementów zużywających się
 • wymiana uszczelnień i zestawów naprawczych uszczelnień
 • globalna logistyka komponentów

Modernization and repair

 • usuwanie problemów i naprawa urządzeń zbiornikowych ze stali nierdzewnej
 • weryfikacja układów pneumatycznych (układy podnoszenia)
 • przeglądy techniczne urządzeń ciśnieniowych
 • badania PT, VT, endoskopia przemysłowa/urządzeń dozorowych

why us?

Why is it worth entrusting us with the execution of the reactor?

Wiedza i doświadczenie naszych ekspertów pozwala na dostarczenie Państwu rozwiązań sprawdzonych i zaawansowanych technologicznie. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doskonale potrafimy dobrać materiały odporne na czynniki procesu/reakcji.

Mamy doświadczenie w projektowaniu rozwiązań dla substancji trudnych, żrących i wybuchowych. Stanowi ono gwarancje, że projektowane przez nas urządzenia są w 100% bezpieczne dla ludzi oraz produktu. Potwierdzeniem tego jest także fakt, że produkowane przez nas reaktory chemiczne wykazują zgodność z dyrektywą ATEX. . 

Dzięki wykonaniu bioreaktorów na naszym warsztacie zapewniamy doskonałą kontrolę jakości naszych produktów.

Are you planning a project?

Our customers

They trusted  us

arrow-downarrow-right-circle