1918

założenie przez Josepha Boccarda przedsiębiorstwa instalacji centralnego ogrzewania w Villeurbanne we Francji

1939

założenie J.F. BOCCARD SARL. Od tej chwili spółka specjalizuje się w rurociągach przemysłowych dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, metalurgicznego i rozwija lokalne agencje

1965

rozwój Boccard na rynkach europejskich wraz z utworzeniem hiszpańskiej spółki zależnej BOCCARD ESPAÑOLA S.A.

1969

powstaje Boccard Benelux. Po pojawieniu się w 1966 r. zespołu firmy SIDMAR , pracującego przy linii walcowania na gorąco zostaje podpisana umowa na Maintenance, co pociąga za sobą konieczność stałej obecności zespołu we Flandrii

1970

utworzenie oddziału Boccard Dunkierka z warsztatem do prefabrykacji  rurociągów. Zakład ten pozwala odpowiedzieć na silny popyt na prace przy nowych instalacjach i serwis tych już istniejących u naszych klientów, w szczególności w branży jądrowej. Od tego momentu datuje się udział Boccard w programie rozwoju energii jądrowej francuskiego operatora energetycznego EDF

1971

spółka AUDINCOURT RHONE-ALPES łączy się z J.F. BOCCARD

1972

rozwój działu wyspecjalizowanego w przemyśle jądrowym. Boccard uczestniczy w budowie czterech bloków energetycznych w Le Bugey  (jedna z pierwszych francuskich elektrowni jądrowych) i w kolejnych latach zacieśnia współpracę z EDF

1975

BOCCARD proponuje ROZWIĄZANIE GLOBALNE dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, jako wykonawca instalacji „pod klucz”

1980

początek działalności Boccard Montauban w Bretanii 

1981

firma zmienia nazwę na J.F. Boccard S.A.

1982

otwarcie filii w Wenezueli wraz z powstaniem PREFABOC, warsztatu do prefabrykacji rurociągów zakładu  

1984

otwarcie spółki zależnej Boccard Angola

1986

powstaje dział rolno-spożywczy. Później zmieni nazwę na dział FOOD PHARMA (obecnie Boccard Process Solutions), specjalizujący się w produkcji na potrzeby przemysłu winiarskiego, spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego

1987

rozpoczęcie realizacji wewnętrznego programu mającego na celu rozwój i poprawę jakości na wszystkich etapach realizacji projektu z jednym i wyłącznym celem: „zero wad”

1987

rozpoczęcie działalności Boccard w Malezji, geograficznie strategicznym miejscu w Azji z punktu widzenia rozwoju w branży naftowo-gazowej

1987

otwarcie Boccard USA po przejęciu Texas PIPE BENDING

1988

MEURA, firma specjalizująca się w projektowaniu i budowie urządzeń dla browarnictwa, dołącza do Boccard

1990

wraz z uruchomieniem zakładu konstrukcji spawanych CSC (Constructions Soudées du Coteau) Boccard wprowadza do swojej oferty zbiorniki do magazynowania i zbiorniki dwupłaszczowe ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

1993

uzyskanie certyfikacji ISO 9002

1993

otwarcie oddziału Boccard Auvergne, w Cébazat, koło Clermont-Ferrand, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku lokalnego

1993

utworzenie spółki zależnej Boccard TUBOPLAN w Portugalii, w celu wejścia na rynek wydobycia gazu ziemnego

1993

uzyskanie certyfikacji AFAQ ISO 9002

1993

rozpoczęcie działalności Boccard  Harfleur z warsztatem o powierzchni 1050m2 na placu magazynowym o powierzchni 4800m2. Dzięki tej nowej lokalizacji Boccard dysponuje w Normandii strukturą zdolną szybko obsługiwać najważniejsze zlecenia i organizować planowe przestoje

1994

utworzenie centrum kształcenia MALAYSIA FRANCE INSTITUTE w Malezji przy współpracy z AFPM, umożliwiającego szkolenie młodych pracowników, w szczególności w zakresie Utrzymania Ruchu  zautomatyzowanych systemów mechanicznych, serwisu i odbudowy maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, kotłów, konstrukcji metalowych, technik spawalniczych oraz ich kontroli

1994

J.F. Boccard S.A. przekształca się w Boccard S.A.otwarcie Boccard Tunisie w celu realizacji projektów, w szczególności związanych z przemysłem petrochemicznym, chemicznym, cukrowniczym i metalurgicznym

1996

J.F. Boccard S.A. przekształca się w Boccard S.A.

1996

otwarcie Boccard w Polsce

1997

dział Food-Pharma wzmacnia swoje kompetencje w zakresie urządzeń dla przemysłu mleczarskiego i do produkcji dań gotowych wraz z wejściem do grupy SERIACO PROCESS, spółki specjalizującej się w wykonawstwie zautomatyzowanych instalacji dla tych branż

1999

Boccard otrzymuje certyfikat ISO 9001: wersja 1994

2000

bracia Patrick i Bruno BOCCARD – czwarte pokolenie w firmie – oficjalnie przejmują kierownictwo w grupie BOCCARD

2001

utworzenie działu GPI (Grands Projets Industriels) – Duże Projekty Przemysłowe grupy BOCCARD, obecnie Boccard Plant Solutions

2003

Boccard otrzymuje certyfikat ISO 9001: wersja 2000 i wdraża system PQP (Prévention Qualité Productivité) – Bezpieczeństwo Jakość Produktywność, obecnie BMS, Boccard Management System

2004

powstaje Business Unit Nucléaire (energetyka jądrowa)

2004

otwarcie spółki zależnej Boccard TRINIDAD Ltd.

2004

połączenie spółek AUDINCOURT Rhône-Alpes i Boccard i utworzenie nowej spółki Boccard  Rhone-Alpes

2005

Boccard przejmuje spółkę ETIL z siedzibą w Chaponost , specjalizującą się w produkcji zbiorników i skidów farmaceutycznych

2005

otwarcie BOCCARD Shanghai, dostarczającej instalacje procesowe dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, a w szczególności dla przemysłu kosmetycznego 

2005

utworzenie działu Boccard Piping  (obecnie Boccard Piping & Modular Fabrication), zarządzającego wszystkimi warsztatami i prefabrykacji rurociągów na świecie

2006

Boccard Argentina przeprowadza dywersyfikację w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym

2006

powstanie Boccard Hydraulique w Bouc Bel Air, firmy wyspecjalizowanej w wykonawstwie i serwisowaniu urządzeń hydraulicznych 

2007

inauguracja działalności Boccard UK Ltd. W tym samym roku Boccard i SHELL LUBRICANTS podpisują umowę partnerską obejmującą Francję, Wlk.Brytanię, Holandię, Polskę, Czechy i Słowację

2008

przejęcie przez Boccard spółki LORENS-ROBICLER specjalizującej się w konserwacji zaworów. Ten nowy zakres działalności – naprawa, kontrola i odkamienianie zaworów został dodany do innych innowacyjnych usług rozwijanych przez Business Unit Boccard Auvergne

2009

uruchomienie zakładu Boccard  Villeurbanne wyspecjalizowanego w produkcji urządzeń dla przemysłu farmaceutycznego, w celu powiększenia powierzchni własnej przeznaczonej do produkcji skidów

2009

otwarcie Boccard Côte d’Ivoire (Wybrzeże Kości Słoniowej)

2010

uruchomienie Boccard Columbia i Boccard Thailand

2010

utworzenie Boccard Life Sciences w Stanach Zjednoczonych do obsługi rynku spożywczego i napojów, farmaceutycznego i biotechnologicznego oraz przemysłu chemicznego

2012

rozpoczęcie działalności w Nowym Jorku przez Business Unit Boccard Energy; jednostka ta działa na potrzeby energetyki i produkcji mediów energetycznych

2012

Boccard uczestniczy w budowie – ukończonej w ciągu 326 dni – największej na świecie fabryki ultraświeżych produktów. Odbywa się to na terenie typu „greenfield” o powierzchni 81 hektarów. Projekt i budowa 12 silosów oraz kompletnej części procesowej fabryki jogurtów greckich, Idaho, USA

2013

Boccard przystępuje do inicjatywy ONZ Global Compact: obejmuje ona dziesięć zasad z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu  w dziedzinie praw człowieka, ochrony środowiska i dobrego zarządzania

2014

Boccard otwiera nowe jednostki biznesowe w Rosji i w Kanadzie

2015

aby wciąż skuteczniej spełniać oczekiwania klientów, organizacja Boccard we Francji dostosowuje się do zmian w poszczególnych branżach. Nasze specjalności i oferta stają się bardziej czytelne dla rynków na całym świecie dzięki utworzeniu 4 Business Areas: Boccard Plant Solutions, Boccard Process Solutions, Boccard Piping & Modular Fabrication oraz Boccard Construction Maintenance